Bohatý program, který svatostánky nabízely, začal vyzváněním tisíce kostelních zvonů, které se v podvečer neslo republikou. Jen těžko lze popsat tu důstojně tichou atmosféru, která v pátečním večeru vládla v Chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku.

Kromě Mše svaté a úvodním svátečním slově kněze Vojtěcha Nováka se návštěvníci Noci kostelů v Rakovníku mohli seznámit s historií a architekturou zmíněného kostela. Informace jim poskytl průvodce pro tento večer – Jakub Zechovský: „Chrám svatého Bartoloměje je dominantou Husova náměstí. Stojí v místě, kde již ve 13. století stával kostel. Do dnešní podoby byl přestavěn na přelomu 15. a 16.století. Jedná se o pozdně gotickou, kamennou stavbu. Kostel je trojlodní a zařízení interiéru je velmi bohaté."
Během přednášky nechyběla ani tipovací soutěž. To když Jakub Zechovský vyzval posluchače, aby si zkusili tipnout jaké má kostel rozměry.

A to se jim téměř povedlo. Spletli se jen o pár metrů. Možná by čtenáře mohlo zajímat jaká je odpověď na tuto otázku: Chrám je 38,9 metrů dlouhý, 21,38 metrů široký včetně bočních lodí a 15,7 metrů vysoký.
Z roku 1504 pochází kazatelna z dílny Matěje Rejska z Prahy. Poslední úpravy pochází z let 1885 – 1896. Chrám byl zbaven negotických prvků a upraven ve stylu gotiky XV. století architektem Josefem Mockerem, autorem přestavby hradu Karlštejna do dnešní podoby," vyprávěl dále mimo jiné Jakub Zechovský.

Kněz Vojtěch Novák pro Rakovnický deník řekl: „Původně jsme návštěvníky během Noci kostelů vítali ve všech třech rakovnických kostelích čili v Chrámu svatého Bartoloměje, v kostele Nejsvětější Trojice i v kostele svatého Jiljí. Ale protože to bylo dosti roztříštěné, tak jsme si řekli, že Noc kostelů letos uděláme jen v tomto kostele na rakovnickém náměstí."

Noc kostelů, která v rakovnickém kostele pokračovala varhaním koncertem, si nenechal ujít ani starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Kněz Vojtěch Novák přečetl věřícím i hostům Noci kostelů zdravici, kterou Zdeněk Nejdl u příležitosti této významné události zaslal Římskokatolické farnosti v Rakovníku. Noc kostelů v Rakovníku nabídla také možnost prohlídky varhan a kůru.
Tečkou za výjimečným podvečerem a nocí v rakovnickém kostele byl pak noční koncert rakovnického chrámového sboru. „Bylo to krásné zastavení," shodli se všichni přítomní.