Kdy byl kostel založen, není přesně známo, ale už ve 14. stol. je uváděn jako farní. Vyzvánění zvonu upozornilo v šest hodin večer především děti (ale přišli se podívat i dospělí), že začínají Čtyři pohádky o drakovi Loutkového divadla Před Branou Rakovník. Jednatel občanského sdružení 40+ Oráčov Milan Smolný vysvětlil: „Pomáháme s organizací akce duchovnímu správci farnosti Danielu Váhalovi."

Následoval a detektivní hra pro děti, při které se především mohly dozvědět něco o zajímavostech kostelíčka, ve kterém se v páteční noc zcela volně i s rodiči a prarodiči pohybovaly. „Poznávají zákristii, oltář, mohou nahoru na kůr a vidět varhany. Cestou vyplňují tajenku, a když ji správně vyplní, tak dostanou nejen sladkou odměnu, ale i možnost prolistovat si pamětní knihu Oráčova a poté dokonce vylézt nahoru do zvonice, kde si chytí srdce zvonu a zazvoní si," popsal Milan Smolný. Příjemné setkání v kostele i v parčíku před ním zakončil Luboš Marek hrou na akordeon v doprovodu flétny.

Kdo nechtěl vstupovat do nitra kostela, mohl zůstat pod širým nebem a ochutnat mešní víno a další občerstvení.

V současné době je kostel za podpory ministerstva kultury a Obce Oráčov a potomků předválečných německých obyvatel postupně renovován. „Jsme rádi především za novou střechu. To je základ," zdůraznil Milan Smolný.

A jak šla dětem detektivní hra? To nám popsali osmiletý a devítiletý Vojta Jiránek a Jan Láska: „Moc kostel neznáme, ale pomáháme si jeho plánkem, který je namalován na propozicích hry. Ten je výborný, jinak bychom třeba nevěděli, že otázka číslo dvě je vlastně tady nahoře u varhan."
Do hry se s dědečkem Arnoštem Hejdou zapojila také šestiletá Anička. Dědeček se smál: „Zatím nám tajenka nevychází, tak si trasu projedeme ještě jednou a budeme opravovat."