RAKOVNÍK

Děti za odměnu přenocovaly v knihovně

Tak jako každoročně, i letos se rakovnická knihovna připojila k celoevropskému projektu nazvanému Noc s Andersenem

Cílem tohoto projektu je podpořit dětské čtenářství, přilákat do knihovny nové čtenáře a přesvědčit děti o tom, že knížka může být jejich dobrým, i když „papírovým“, kamarádem.
Letošní andersenovská noc, která proběhla z 28.3. na 29.3., byla vlastně vyvrcholením dlouhodobější akce pořádané knihovnou. Po celý měsíc únor mezi sebou bojovalo několik tříd čtvrťáků ze všech rakovnických škol a právě přespání v knihovně bylo pro všechny tou vytouženou výhrou. Děti během vzájemného klání musely prokázat nejen svůj výtvarný a literární talent, ale oceněna byla i jejich kreativita a dobré nápady. Body mohly získat i ve sportovním úkolu, za výpůjčky knih a návštěvy v knihovně. Jednotlivé soutěžní úkoly byly pečlivě kontrolovány a hodnoceny nezávislou porotou. Ta nakonec vyhodnotila jako nejlepší třídu 4.A z 2.ZŠ Rakovník. Tato třída si noc v knihovně zasloužila nejen vítězným bodovým součtem, ale také proto, že plnila úkoly s chutí a naplno a všichni táhli za jeden provaz a vzájemně se podporovali.
Vzájemné kamarádství bylo vedle pohádek důležitým průvodcem celé Noci s Andersenem. Během ní prožily děti nezapomenutelné chvíle při řešení všelijakých záludných i zábavných úloh a zadání. Hrály pohádkové pexeso, vytvářely poštovní známku, sehrály divadelní představení, uváděly módní přehlídku, luštily zašifrovanou zprávu a mezi tím si i zazpívaly písně nejen pohádkové. Zpestřením byla návštěva kamarádů z Ráčku, kteří dětem kromě hudebního představení přinesli i spoustu dárečků. Vyvrcholením a velkým zážitkem pro všechny zúčastněné byl tajemný průvod v maskách pohádkových bytostí. Samotný Rudolf II. se svou družinou přivítal tento průvod v potemnělých prostorách radnice a všem nabídl elixír čtení vytvořený magistrem Kellym v jeho alchymistické dílně.
Po náročném večeru, když už ostatní doma dávno spali ve svých postýlkách, se knihovna, stejně tak jako děti do svých spacáků, ponořila do tmy a naslouchala vyprávění pohádek pro usnutí.
Nuda - to je to, co děti v knihovně nezažily ani minutu z času tam stráveného. Díky velice milým a nápaditým knihovnicím v čele s Milenou Křikavovou a s přispěním dalších knihovně spřízněných duší mohly děti prožít nezapomenutelnou a úžasnou noc, na kterou budou jistě dlouho a moc rády vzpomínat.

Třídní učitelka 4.A z 2.ZŠ Rakovník Mgr. Markéta Hejdová

ROZTOKY

Poklad si odnesli loupeživí rytíři

Ani letos nechyběla v seznamu účastníků Noci s Andersenem Základní škola v Roztokách u Křivoklátu.


Padesát čtyři dětí se sešlo v jídelně školy v 18 hodin a poté si připravilo ve třídách svá spací hnízdečka. Přesně s úderem osmé večerní se zúčastnili všichni účastníci roztocké Noci s Andersenem Pohádkového kongresu a následné porady před noční “cestou odvahy“, kdy se podle světýlek svíček vydali do okolí Roztok a cestou plnili nejrůznější úkoly. Rozhodně to však nebylo pro žádné strašpytlíky, cestou na ně čekala různá strašidla, duchové a čarodějnice. O výkřiky leknutí tak v ten večer nebyla žádná nouze. nakonec ale všechny trojice šťastně dorazily zpět do školy, kde je čekalo jedno velké překvapení.
Tím byla obrovská hostina z dobrot od maminek a babiček, které byly připraveny na velké tabuli uprostřed jídelny.
Posilněni a v dobré náladě se pak všichni vydali k roztockému obecnímu úřadu, kde je přivítal starosta Vladimír Melč, který jim chtěl předat truhlu s Andersenovým pokladem. Jenže než k tomu došlo, přepadli úřad loupeživí rytíři a truhlu dětem odnesli.
Nezbývalo, než najít mezi nimi dva odvážné, kteří se za rytíři, kteří mezitím obsadili balkon v prvním patře, a truhlu vybojovat zpět. Naštěstí těch odvážných bylo dost, a tak se první dva vydali do nebezpečí. Jenže muži v brnění se nechtěli jen tak vzdát a po velkém boji oba odvážné přemohli a drželi v zajetí. Stejně se vedlo i druhé dvojici, teprve až ta třetí dokázala tlupu loupežníků přemoci a truhlu přinesla zpět všem dětem, které nocovaly ve škole.
„Ani jsem neměl tušení, jaké máme v roztocké škole statečné děti, které se nebojí jít k loupežníkům pro to, co jim vzali,“ uznal roztocký starosta Vladimír Melč.
Po návratu do školy si malí nocležníci poklad rozdělili a brzy se uložili ke spánku do svých pelíšků.
„Jsem moc zvědavá, zda se letos podaří pokořit hranici 650 míst, kde se Noc s Andersenem koná, „ svěřila se v Rakovnickému deníku v průběhu noci ředitelka roztocké školy Zdeňka Janečková. Připomněla nám však také, že letos slaví roztocká škola dvacet pět let své činnosti, přesně před čtvrt stoletím poprvé otevřela dveře svým žáčkům. U této příležitosti se děti naučily i narozeninovou hymnu a píseň začínající slovy „Škola má narozeniny… ,“ zazněla při Noci s Andersenem několikrát.
Během noci také vznikla řada pohádkových kreseb, dlouhý náhrdelník z korálků a řada dalších nápadů v jednotlivých dílnách, kde čekaly děti, až do cíle dorazí poslední trojice na Světýlkové cestě.
Když pak přišlo sobotní ráno a s ním i odchod domů, nikomu se vlastně vůbec ze školy nechtělo.

Martin Kůs