V okolí můžete najít několik bývalých lomů, například zatopený lom u Bedlna, na Sosni, v Krtech a další dnes už zapomenuté lokality. Stezka by měla na tuto tradici upozornit a zároveň i připomenout některé pamětihodnosti.

Zatím tudy vede pouze jedna tématická stezka, a to Naučná stezka Jesenicko. K té se ale po reformě okresních úřadů nikdo majetkově nehlásí. Vede totiž přes několik obcí i krajů. Proto ji nemůže zaštítit pouze město Jesenice.

„Z tohoto důvodu jsme upustili od dlouhé několikakilometrové stezky a pokusíme se udělat v rámci města síť několika tématických stezek. Ty by měly lidi nejen motivovat k aktivnímu trávení volného času, ale i poučit a třeba vysvětlit, jak používat hole na nordic walking," vysvětloval starosta města Jan Polák. Jedním z nápadů je stezka zdraví.

Stezka o těžbě žuly by začínala na náměstí, dále by pokračovala ke kostelu. Protože projekt zahrnuje vedle vybudování stezky i opravu drobných kulturních památek, opravy by se například dočkal litinový kříž u kostela. Stojí na pozemku města a církev se k němu nehlásí.

„Chtěli bychom ho posunout mírně doprava kvůli zásobování auty a umístit tu nový panel hlavně s historií kostela a fary," uvedl příklad starosta Polák.

Podél hlavní cesty byste se dostali až k nádraží. Stavba počítá i s rozšířením pěší cesty k Velkému rybníku. Na jeho hrázi vyroste velké centrální odpočívadlo s několika informačními panely také o Velkém rybníku a mapa cyklistické stezky Berounka – Střela.

Dále stezka povede ke kempu. Tady stála kaplička sv. Jana Nepomuckého. Zůstaly tu jen zbytky základu.
„Kapličku bychom chtěli od základu postavit. Ale musíme ji přemístit přes cestu, protože by stála na místě obchvatu města," řekl Polák.

Asi nejdůležitější část stezky bude v Černém lese, kde se nachází dobývací místo žuly. Zde se návštěvník dozví, kde a kolik žuly se tu těžilo, jak se používala a podobně. K odpočinku by zvala žulová lavička. Vše by názorně dokreslovaly tři kameny v různém stádiu opracování.

Stezka je zatím ve stadiu projektu programu Leader Místní akční skupiny (MAS) Rakovnicko. Po obhajobě ho schválil programový výbor MAS. Rakovnicko o. p. s. ho doporučila k financování Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.