Šňůra aut nedovoluje ani silnici přejít nebo na ni vyjet autem. A situace je rok od roku horší. Tu by vyřešila nová plánovaná rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary. Její stavba se však stále odsouvá kvůli nedostatku peněz.

Novou silnici už několik let prosazují starostové dotčených obcí. Jejich hlavním zájmem je dostat silnici mimo obec kvůli zvýšení bezpečnosti obyvatel a omezení zdraví škodlivých vlivů. Silnice také neodpovídá tak silnému zatížení dopravou. Nejhorší je kamionová doprava.

„Silnice je rozbitá, kolem ní praskají domy kvůli otřesům. Lidé si stěžují. Rozbitá je i kanalizace pod silnicí. Kamiony jezdí přetížené, jejich řidiči nedodržují rychlost," popisoval situaci starosta Hořoviček Ivan Fides.

Poslední velká rekonstrukce karlovarky se uskutečnila v roce 1969. V Řevničově se bourala stará hospoda a zmírnil se ohyb křižovatky u obecního úřadu, který měl téměř pravý úhel. Dlažební kostky nahradil asfalt.

Nyní je cílem celé iniciativy starostů připravit stavbu R6 a získat stavební povolení na celou trasu. Pak už záleží na rozhodnutí vedoucích představitelů.

„To nemůžeme jako starostové ovlivnit, ale získání stavebního povolení ano, a zatím se nám to daří," mínil starosta Řevničova Jiří Petráček.

Nyní se stále vykupují pozemky, nejintenzivněji v úseku Nové Strašecí, Řevničov a Lubenec. Pozemky stavby Řevničov jsou zasmluvněné a vykoupené zhruba z osmdesáti procent.

Zatím všichni vlastníci komunikují, takže by se dalo předejít vyvlastnění.
Pokud zatím nejsou peníze na celou R6, určitým řešením by bylo začít s obchvaty obcí a dostat tak dopravu mimo ně. Zatím je zcela připravený úsek Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov obchvat a obchvat Lubenec – I. etapa. Tady se se zahájením stavby počítá v roce 2016 a 2017.

Na ostatní úseky je vydané územní rozhodnutí (vyjma jednoho úseku v Karlovarském kraji), ale nejsou zcela stavebně dopracované. Proto se starostové chtějí sejít i s projektanty, aby se celé přípravy nezastavily.

Přípravu stavby R6 převzalo od Ředitelství silnic a dálnic Praha ŘSD Karlovy Vary. ŘSD Karlovy Vary má větší snahu přípravu sunout dopředu. Z Prahy taková iniciativa nebyla. „Za celou dobu pod správou Prahy se nic nedělo, pouze jsme slyšeli, že nejsou peníze," popisoval starosta Hořoviček Ivan Fides.
V jednu dobu padlo rozhodnutí vrátit přípravu na ŘSD v Praze. Proti tomu se starostové postavili s obavou, že se přípravy zastaví a bude se čekat. „To trvalo půl roku, po který příprava stavby stála," podotkl starosta Řevničova Jiří Petráček.

Překážky
Do cesty se ale iniciátorům postavilo několik překážek, které je vrátí takřka na začátek. „Největším problémem je časté střídání ministrů dopravy. Znamená to ztrátu veškerých kontaktů. Nikdy nevíte, jestli již projednané věci budou dále platit. Jestli se naváže na dosud vyjednané kroky," zkonstatoval Jiří Petráček.

Loni ministerstvo také začalo prosazovat místo R6 R7, silnici Praha, Slaný, Louny, Chomutov. Zachránilo to jednání na hejtmanství Karlovarského kraje a silný argument, že z Prahy na Chomutov vede silnice pouze jednou obcí, kdežto tady protíná sedm obcí.

„Nemyslíme si, že silnice Praha – Slaný je zbytečná, ale obce kolem karlovarky by si minimálně zasloužily obchvaty," řekl Petráček. Další brzdou se stal nový zákon o výkupu pozemků. Ten zastavil přípravy rovněž zhruba na půl roku.

Další informace o stavbě silnice R6 a jednání v Krupé přineseme v sobotním vydání.

Odkud kam povede nová silnice R6:

Stavba rychlostní silnice R6 v úseku Nové Strašecí – Karlovy Vary v celkové délce 82 km je rozdělena celkem do 12 staveb.

Ve Středočeském kraji na pět staveb: Nové Strašecí – Řevničov, obchvat Řevničova. Součástí této stavby je i obchvat obce Krušovice, Krupá – přeložka, Hořesedly – přeložka a Hořovičky – obchvat

V Ústeckém kraji na tři stavby: křiž. I/27 Petrohrad – Lubenec, Lubenec – obchvat a Lubenec – Bošov již ve výstavbě.

V Karlovarském kraji jsou to čtyři stavby: Bošov – Knínice, Knínice – Žalmanov, Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – K. Vary

S celým dokončením stavby se počítá v roce 2030. Staví se v úseku Lubenec Bošov. Zprovozněna by měla být v říjnu 2015.

Podle tahové studie by měla stavba Nové Strašecí Řevničov a Řevničov obchvat začít v roce 2016 Obchvat Lubence první etapa v roce 2017. Ve Středočeském kraji je naposledy plánováno zahájení staveb Hořesedly (r.2021), Hořovičky (r.2023).

Tady se nyní dělá projektová dokumentace. Hotové jsou geologické průzkumy a vykupují se pozemky. Zatím je vykoupeno zhruba dvacet procent. Velké množství parcel tu není zapsáno na listině vlastnictví.