Školka funguje velmi dobře. Děti v ní hodně pobývají venku. Ještě u ní chybí dětské hřiště. V této chvíli obec shání dotace na několika místech. Děti se s novým hřištěm mohou těšit na několik sestav přírodních herních prvků z akátového dřeva, například na prolézací hrad, houpačky, domeček. Počítáno je i s malým ohništěm. Projekt zpracovává firma s konzultací učitelek z mateřské školky.
Kvůli spolehlivému zásobování obyvatel pitnou vodou přibyly ve vodárně nové nádrže s větší kapacitou. „Stávající nádrže sice stačily zásobit celou vesnici vodou i v době sucha, ale stávalo se, když náhodou vypnuli elektřinu, že se nádrže nestačily doplnit. Tak se kapacita zvýšila zhruba o šestnáct metrů krychlových vody," uváděla starostka Hajná.

Obec zásobuje vodou vlastní osmdesátimetrový vrt v lese. Spravuje ho sama obec, z čehož vyplývá i nízká cena vodného, a to 17 Kč za metr krychlový. Na vrt je napojena celá vesnice. Někteří obyvatelé využívají ještě vlastních studen, například na zalévání zahrady. Při stavbě školky byla vybudována část nového vodovodního řadu od obecního úřadu směrem vzhůru, kdy se napojilo posledních pět domů.

Dalším počinem je nový pomník padlému vojákovi na hřbitově. Kromě toho se opravily okenní vitráže v kostele svaté Markéty. Celkem se vyměnilo dvanáct vitráží. Náklady hradila z poloviny obec spolu s lounským vikariátem, kam kostel patří. Vitráže praskají vlivem sesedání stavby.

Také budova obecního úřadu doznala velkých změn. V loňském roce byla zateplena a dostala nová okna, dveře i novou fasádu. V kanceláři jsou nové omítky, podlaha i nábytek. „Zateplení budově velmi prospělo. Uspoříme energii, přitom místnosti vytápíme na víc stupňů, což je příjemné. Celková částka za zateplení vyšla na milion dvě stě tisíc korun. Devadesát procent jsme čerpali z dotací Zelená úsporám," řekla starostka Hana Hajná.

Dalším krokem ke zlepšení života v obci je výměna celého veřejného osvětlení včetně stojanů v délce dva a půl kilometru. Nyní zastupitelé zjišťují možnost dotací. Nová světla budou ledková, takže dojde k velké úspoře energie. Zda nové lampy dobře svítí, si starostka ověřovala u starostů v okolních obcích.

V Pochvalově dokonce svítilo několik světel na zkoušku a lidé si změny vůbec nevšimli. S osvětlením souvisí dobudování nových chodníků k autobusovým zastávkám a k obchodu. Na návsi u kostela by měla přibýt nová zeleň, která zpevní svah, a lavičky. V plánu jsou také drobné opravy, například zídek na hřbitově, schodů, cihlové zídky u kostela. V kulturním zařízení je ještě snad padesát let staré topení. Kroučovští ho chtějí nahradit novým, nejlépe s tepelným čerpadlem. V dalších letech je na řadě zateplení obecního domu se čtyřmi obecními byty a výměna topidel.

Kroučová také žije bohatým společenským životem. Vloni obyvatelé připravili před Vánocemi pro své seniory milé překvapení. Při předvánočním posezení dostal každý jako pozornost vánoční cukroví, aby nemuseli doma péci.

„Cukroví upekla Zuzana Nováková s rodinou. Náklady jsme jí uhradili z obecního rozpočtu. Obdarovali jsme šedesát šest seniorů a každý dostal něco přes půl kila cukroví, asi šestnáct druhů," popisovala Hana Hajná.

Jedenadvacátého prosince se senioři sešli na obecním úřadu na vánočním posezení. Kdo nemohl dojít, měl zajištěný odvoz nebo ho přivezly děti. Kdo se nemohl dostavit, dostal cukroví až domů. „Chtěli bychom pokračovat i v příštích letech. Program si pro seniory připravily děti z mateřské školky," doplnila Hana Hajná.

Kromě toho např. každý rok nechybí ve vsi už tradiční velké Kroučovské slavnosti.