Nová vyhláška, kterou projednali na svém posledním zasedání zastupitelé Královského města Rakovník, by měla nahradit tu stávající. Ta je podle vedoucího odboru správy majetku města Iva Žďánského zastaralá: „Původní platná vyhláška již byla zastaralá a nevyhovovala současným podmínkám třídění odpadu, který produkují občané města.“

Nejzásadnější úpravou ve vyhlášce bude změna kritérií pro přidělování kontejnerů k jednotlivým nemovitostem. Podle nové úpravy by měl mít každý z poplatníků k dispozici zhruba stejný objem pro uložení odpadů. „K tomuto opatření město Rakovník přistoupilo, aby dosáhlo pokud možno co nejvyššího využití jednotlivých odpadových nádob, protože běžně se stávalo, že některé nádoby byly vyváženy v týdenním režimu poloprázdné. Mnohdy to pak svádělo občany využívat nádoby nepovoleným způsobem.“

Ivo Žďánský dále upozornil, že opatření se dotkne zejména nemovitostí, které obývá jeden či dva poplatníci. Právě zde většinou dochází v týdenním režimu k vývozu poloprázdných kontejnerů. Nově se kontejnery začnou vyvážet jednou za čtrnáct dnů. Podle odboru správy majetku tak město díky nové vyhlášce ušetří nemalé množství finančních prostředků, které budou zpětně investovány do odpadového hospodářství města. Nejvíce se uvažuje o svozu biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádek, po kterém volají Rakovničané delší dobu.

„V současné době se připravuje zkušební svoz biologicky rozložitelného odpadu. Ještě není zcela patrné, jak by svoz probíhal, ale jako nejlepší alternativa se jeví umístění svozových nádob na stanoviště tříděného odpadu a jejich svoz jednou až dvakrát týdně,“ prozradil na závěr vedoucí odboru Ivo Žďánský.