V odpoledních hodinách bylo završeno mnohaleté úsilí místního zastupitelstva a krakovských občanů a mohla být slavnostně otevřena nově opravená komunikace na Šípský mlýn. Třešničkou na dortu se stalo otevření přilehlého turistického odpočívadla s krásným výhledem na hrad Krakovec.

Slavnost
Slavnostního odpoledne se zúčastnili všichni ti, kteří se na výstavbě podíleli, ať již finanční či jinou formou. Do Krakova proto zavítal náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel Chládek, zástupce stavební firmy Kamil Hrbek, starosta obce Krakov Bořek Švarc, starosta Krakovce Petr Jelínek a občané a chalupáři obou vesnic. Již v roce 2007 se krakovské obecní zastupitelstvo rozhodlo, že je třeba zmiňovanou cestu uvést do stavu, který by umožňoval bezproblémové spojení Šípského mlýna s okolím.

V areálu mlýna bydlí mladá početná rodina a úzká kamenitá polní cesta pro ni byla velkým problémem, zejména v zimním období. V té době však obci Krakov nedovolil rozpočet čítající kolem 800 tisíc Kč financovat rekonstrukci komunikace z vlastních prostředků. Po dvou neúspěšných pokusech o získání finanční dotace byla třetí žádost úspěšná. Celková hodnota díla činila 1 680 tis. Kč, přičemž Fond rozvoje obcí a měst – FROM – Krajského úřadu Středočeského kraje přispěl částkou 1 598 tisíc korun. Rekonstrukce byla zahájena v dubnu a ukončena v říjnu tohoto roku.

Odpočívadlo
Neméně významnou událostí se stalo vybudování nového turistického odpočívadla v blízkosti památného stromu „Lipka“, které bylo v sobotu zástupci obcí Krakov a Krakovec přestřižením pásky rovněž slavnostně otevřeno. Na zhotovení odpočívadla se obě obce podílely rovným dílem, ovšem tím jejich spolupráce zdaleka nekončí. Starostové mají v plánu v blízké době nechat k odpočívadlu zhotovit informační tabule, které by turistům přiblížily historii i současnost obou obcí a upozornily na přilehlá turisticky zajímavá místa.

Po slavnostním přestřižení obou pásek byl pro všechny zúčastněné připraven v budovách sportovního areálu obce Krakov raut. Jako poděkování stavební firmě za příspěvek na fotbalový turnaj a Středočeskému kraji si místní mladí hasiči připravili pásmo básniček a písniček, se kterým sklidili velký úspěch. Výstavba nové komunikace na Šípský mlýn nebyla jedinou událostí, kterou tu Středočeský kraj v letošním roce podpořil.⋌