Ještě na křižovatce se silnicí u památné „Lipky“ vás zve k příjemnému odpočinku dřevěný altánek. Stačí jen usednout, nyní asi jen zastavit, a ohromí vás nádherný výhled do okolí až na hrad Krakovec.

Jednání kolem opravy cesty začalo v roce 2007. V tu dobu byla úzká, kamenitá s vyježděnými kolejemi. Dostat se zejména v zimě k Šipskému mlýnu znamenalo velké problémy.

Začátek

Kvůli malému rozpočtu proto obec požádala o dotaci Státní zemědělský fond. Dotace ale nevyšla. Práce na cestě se mohly rozjet až v roce 2010, kdy obec dostala dotaci od Fondu rozvoje měst a obcí.

S rekonstrukcí, kterou dělala rakovnická stavební firma, se začalo v dubnu letošního roku. Dokončena byla v říjnu. Celková hodnota díla je milion šest set osmdesát čtyři tisíc korun. Obec Krakov přispěla na opravu částkou osmdesát čtyři tisíc korun.

Ke správné cestě patří již zmiňované odpočívadlo pro turisty. Na jeho vybudování se dohodli zástupci obcí Krakov a Krakovec. Starosta Krakova Bořek Švarc upřesnil: „Celková hodnota díla činila čtyřicet sedm tisíc korun. O částku se podělily obě obce rovným dílem.“ Celá cesta i odpočívadlo tvoří pěkný krajiný prvek. Okolí je vzorně upraveno. Zásluhu na tom mají krakovští občané.

Slavnost

Tuto sobotu byla cesta slavnostně otevřena. Jako k poutnímu místu sem přicházeli krakovští občané. Nechyběl ani starosta Krakova Bořek Švarc, starosta Krakovce Petr Jelínek, dále zástupci Středočeského kraje a rakovnické stavební firmy.

Po malé slavnosti se účastníci ještě domů nerozprchli. Přesunuli se do klubovny na fotbalovém hřišti, kde na ně čekalo pohoštění a výborné domácí koláče a zákusky.

Mladí hasiči z Krakova posezení zpříjemnili veselým podzimním pásmem s písničkami a básničkami.