Turismus„Momentálně jsou cyklotrasy přetížené, protože je vyhledávají cyklisté, pěší turisté i příznivci in–line bruslení, a tak dochází k úrazům. Bezpečnost by měly zařídit nové značky, např. s klesáním cesty, a zároveň značení s humorným podtextem, aby si lidé uvědomili, že na cyklotrase nejsou sami a chovali se ohleduplně,“ řekl Milan Kotál z Městského úřadu Rakovník z odboru výstavby a investic.

Otevření cyklotrasy předchází vytipování lokality. Lokalita pro cyklotrasu musí být víceúčelová, musí sloužit širším vrstvám obyvatelstva a podle námětů se získávají na jejich realizace různé granty a dotace. Dále se zpracovává projekt, na kterém pracují místní firmy velmi vstřícně. Důležité je i stavební povolení, které zařizuje městský úřad. Na řadu přichází žádání o grant, shánění prostředků a nakonec se svaz turistů postará o značení a údržbu.
,,V současnosti vznikla dohoda s obcemi, které leží na trase cyklostezek. Obce pomáhají s běžnou údržbou a spolupráce s nimi je bez problémů. Momentálně se snažíme zkvalitnit povrchy cest. Pro in–line bruslaře odstranit některé úseky se štěrkem, zaměřit se na ně a zpříjemnit jim cestu bez přenášení bruslí přes některé úseky. Budeme se snažit zkvalitnit i páteřní cyklotrasu Křivoklátskem a propojit cyklotrasami okolní vesnice, např. na trase Krupá – Lišany – Rakovník,“ prozradil Kotál.

Navíc letos ještě do konce roku hodlá rakovnická radnice vložit do cyklostezky protínající město 1,2 milionu korun. I zde se jedná především o zpevnění povrchů v úseku u městského stadionu SK Rakovník a LTC podél Rakovnického potoka a dále kus trasy u čističky odpadních vod. Zkvalitnění této cyklostezky, která vede z Křivoklátu do Jesenice, provede firma Franěk. Původně mělo tuto investici podpořit ministerstvo pro místní rozvoj, z této dotace nakonec ale sešlo.

Hlavní je pro všechny příjemná cesta s ohleduplností a bez ničení cyklotras. Pro lepší orientaci v cyklotrasách a usnadněné hledání zajímavých míst vzniklo DVD spolu s brožurou Cyklistické stezky Rakovnickem, které můžete zakoupit v Informačním centru Rakovník.