Městu Nové Strašecí zajišťuje nejvýhodnější nákup energií společnost Czech energy centre. „Na poradě jsme probírali s vedoucími pracovníky možnosti úspory. Škola si nechává zpracovat nabídku na výměnu standardních zářivkových světel za trubice ledkové. K úsporám nám přispělo také nedávné zateplení kulturního centra a haly BIOS, nicméně postupně se ještě snažíme vyměnit světla za úsporná a rozhodně neplýtváme energiemi. Například zbytečně nevytápíme prostory v časech, kdy se nekonají akce,“ informoval starosta města Karel Filip.

V novostrašecké základní škole ředitel Petr Chochola vyhlásil k podzimním prázdninám dva dny ředitelského volna, aby škola ušetřila za provoz. Městská policie pracuje nepřetržitě 24 hodin, strážníci větrají většinou po dvanáct hodinách při střídání směn. V místnostech, které neslouží k obývání se netopí, nebo podle využívání střídavě.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Novém Strašecí bude dokončena do konce listopadu.
Foto: Hasičská zbrojnice v Novém Strašecí se po ročním zpoždění dočká dokončení

V služebně, kde je umístěn kamerový systém se topení většinou v průběhu roku nezapíná a využívá se teplo ze spotřebičů, naopak je potřeba více větrat a v létě zapínat klimatizaci. „Může se stát, že strážníci ve spěchu opouští služebnu za tmy a vrací se za bílého dne. V těchto případech provádí kontrolu služebny a chodby vedoucí strážník a případné nadbytečné osvětlení a spotřebiče vypne,“ popsal novostrašecký starosta.

V budově městského úřadu každý pracovník, pokud odchází domů, vypíná nebo reguluje topení na minimum ve své kanceláři. Místnosti, které nejsou využívány pravidelně, jsou pouze temperovány – jedná se například o přednáškový nebo slavnostní sál. „Na bezpečnostní minimum bude sníženo osvětlení společných vnitřních prostor. Dále probíhá výměna klasických žárovek a zářivek za LED a v letních měsících počítáme s omezením klimatizace,“ vyjmenoval další opatření Filip.

Také vedení města Jesenice čeká podobně jako v Novém Strašecí úkol, jak se vypořádat s energetickou krizí. Jednou z možností je modernizace spočívající v úsporném LED osvětlení s možností regulace světel, které je již nainstalováno v Žatecké a Plzeňské ulici. Jeseničtí jej plánují rozšířit i do dalších ulic. „Jedná se o nemalé úspory. Dále bychom rádi nainstalovali fotovoltaické elektrárny na střechu úřadu, kulturního domu a myslím, že by to bylo vhodné i do autokempu. Řešili jsme také školní budovu,“ vyjmenoval starosta Jesenice Jan Polák.

Sametová revoluce v Rakovníku.
Foto: Rakovničané si připomínají 33 let od sametové revoluce. Jaká tehdy byla?

Jeseničtí se také zabývají možností získání dotace na analýzu komunální energetiky. „Možná vytvoříme strategický dokument, abychom věděli, kde co nainstalovat, aby to mělo hlavu a patu a bylo to přínosné. Na některé objekty jsou vhodné jiné zdroje vytápění než na jiné,“ popsal Polák.

Město disponuje několika bytovými domy, které ještě nejsou zatepleny. Dále bude zvažovat, zda do nich nainstaluje tepelná čerpadla, případně fotovoltaické panely. „Projektově máme připraveny dva bytové domy na tepelné čerpadlo a doladíme ještě fotovoltaické panely na střechu,“ potvrdil jesenický starosta.