„Přes 90 procent prací je hotových. Po sérii jednání na stavbě byl zpracován soupis vad a nedodělků k odstranění. Stavbu dokončí pětice firem. Hasiči už jsou ve zbrojnici nastěhováni a a normálně ji využívají,“ konstatoval starosta města Karel Filip.

Město odstoupilo od smlouvy v polovině října. Zbývá dokončit elektrikářské práce v markýze, ocelovou konstrukci, střechu včetně okapů a podhled markýzy, dále zábradlí prvního patrav přístavbě a světlovod v přístavbě.

Odstranění vad a nedodělků na stavebních konstrukcích provede společnost Domistav. Jedná se o opravu dlažeb a obkladů, omítek, výmalby a vad na zdravotně technické instalaci. Městu se také podařilo zajistit opravu čelní fasády do Palackého ulice po montáži kotevních prvků markýzy. Zkolaudováno by mělo být do konce listopadu. Následně bude město moci provést vyúčtování i kvůli schváleným dotacím na tento projekt. Celkové náklady přesáhly 10 milionů korun. Město hradí ze svého rozpočtu 2,7 milionu korun. Zbylých 7,5 milionu pokryjí dotace z Fondu zábrany škod a Středočeského kraje.

Opravy se dočká také chodník v Palackého ulici před zbrojnicí. Jedná se o úsek od č.p. 610 na křižovatku ulic Palackého a Vítězslava Hálka, a to včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. Chodník v tomto úseku před hasičskou zbrojnicí byl vynechán právě kvůli rekonstrukci, aby nedošlo k poškození. Dokončen bude do konce tohoto roku, náklady činí 846 tisíc korun.