Jak upozornil starosta Nového Strašecí Karel Filip, pro městskou policii je rozšiřování možností kamerového systému jednou z priorit. Městští policisté musí i v dnešní době používat pouze starší programy a kombinovat je s ručně psanou evidencí. „Proto jsme se rozhodli alespoň část projektu realizovat, a to ještě v letošním roce z prostředků města,“ vysvětlil starosta Karel Filip.

Jedná se o upgrade sledovacího softwaru, který umožňuje mimo jiné nahrávání na kameře v případě výpadku sítě. Se záznamem je poté možné pracovat na záložním serveru, jehož pořízení je vzhledem ke stáří stávajícího serveru plánováno v další etapě rozšíření.

Obměnu sledovacího softwaru na verzi Profesional + zajistí za 116 tisíc korun firma ELNET, která kamerový systém vybudovala a která ho spravuje. Vzhledem k tomu, že financování této akce není součástí schváleného rozpočtu pro tento rok, bude řešeno příslušnou rozpočtovou změnou.