„Počet dětí stoupá, stěhují se k nám nové rodiny, vznikají rodinné a bytové domy, a to nejen na území našeho města. Staví se i v Rudě a Rynholci, které spadají do našeho školského obvodu. Obce o stavbě nové školy neuvažují. Navíc se počet žáků navýšil i vlivem války na Ukrajině. Škola má nyní 900 žáků, a tak jsme se rozhodli pro nástavbu,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Město nechalo zpracovat projektovou dokumentace na přístavbu šesti tříd, zázemí pro pedagogy, sociální zařízení a šatny v budově základní školy „B“. Střešní nástavba by tedy měla vzniknout naproti bývalé Sportce v severní části. Do projektové dokumentace se v souvislosti s požárně bezpečnostním řešením muselo zapracovat řešení únikových cest.

Projekt vyjde město na 1,4 milionu korun. „Chtěli bychom začít stavět co nejdříve, jakmile bude hotova projektová dokumentace. Čeká nás v tomto a následujícím roce ale ještě přístavba školky, proto bych reálně viděl, že se začne stavět v roce 2026. Stavba neovlivní chod školy a kapacita by měla být rozšířena až o 180 dětí,“ pronesl starosta.

Nástavba vyjde město na několik desítek korun, novostrašecká radnice bude bedlivě sledovat vypsané dotační tituly ministerstev školství a pro místní rozvoj, i vzhledem k náročnosti investice. Novoštrašečtí budou žádat také okolní obce ze školského obvodu o neinvestiční i investiční příspěvek. Ruda má ve škole 70 dětí, Rynholec dokonce 114 dětí, na neinvestiční náklady obce již přispívají. Město s příspěvky oslovuje i další okolní obce, jejichž děti navštěvují novostrašeckou školu.

Nová škola

V případě, že by počet žáků novostrašecké školy nadále stoupal a nedošlo by ke zrušení školského obvodu Nové Strašecí, Ruda, Rynholec, město už se zabývalo i otázkou pro případnou novostavbu školy. „V tomto volebním období se stavbou nepočítáme, zda tomu bude tak v tom dalším nevíme, ale už jsme vytipovali lokality pro případnou stavbu. Jedná se o areál Technických služeb, které mají být přestěhovány, dále areál bývalého Hamira či areál bývalého ZZN v Okružní ulici. Zatím jde pouze o přípravu pozemků pro případnou stavbu,“ poznamenal Filip.

Rozšiřování kapacity školek

Do roku 2025 má být hotova přístavba mateřinky U Lesíka. Letos se začne s přístavbou dvou oddělení za zhruba 15 milionů korun. Projekt má stát 40 milionů. Celkem má být kapacita navýšena o 50 dětí.

Dále se uvažuje o rozšíření kapacity mateřské školy v ulici Zahradní, a to na 2 až 3 oddělení.

„Pokud by bylo zapotřebí další navýšení kapacity mateřinek, museli bychom postavit zcela novou školku. Nabízí se například nová rozvojová lokalita vedle stávajícího Křivoklátského sídliště nebo lokality Čelechovická a Rudská, kde vzniká nová zástavba. V územních studiích se se stavbou předškolních zařízení v těchto lokalitách již počítá,“ poznamenal starosta.

Mohlo by vás zajímat: Spartakiádní tribuna na SK šla k zemi. Nová montovaná vyjde na 5 milionů

Spartakiádní tribuna na stadionu SK Rakovník byla po více než čtyřiceti letech zdemolována. | Video: Deník/Josef Rod