„Doposud jsme odevzdané pneumatiky a autobaterie skladovali ve velkoobjemovém kontejneru ve sběrném dvoře, kam se vešlo sto padesát až dvě stě kusů. Vloni jsme za tuto službu občanům zaplatili téměř 90 tisíc korun a pneumatik se odvezlo jedenáct tun. Zavedení zpětného odběru pro nás bude daleko výhodnější,“ konstatoval starosta města Karel Filip.

Prostor by byl vytvořen ve sběrném dvoře. Firma Green Logistics si ho pronajme. Pneumatiky a autobaterie by se zde shromažďovaly a po dosažení určitého počtu, by se odvezly. Principem zpětného odběru výrobků s ukončenou životností je povinnost výrobců přispívat na likvidaci a znovuvyužití svých výrobků.

„Tímto způsobem v současnosti již spolupracujeme se dvěma společnostmi, které nám zdarma odváží pračky, lednice, mrazáky, televizory, počítače a drobné elektronické spotřebiče,“ připomněl starosta.

V současné době mohou obyvatelé Nového Strašecí odevzdat jen čtyři pneumatiky za rok, v případě vytvoření zpětného odběru již lidé limitováni nebudou.

Své pneumatiky a autobaterie by navíc mohli odevzdat i lidé z okolí.