V sídlišti se nyní nachází 56 parkovacích míst, což je nedostačující. Odbor investic města proto zajistil u dopravního projektanta Libora Křižáka zpracování studie parkování. Jejím výsledkem je třicet nových míst.

„Podle názoru zpracovatele není v sídlišti vhodné vytvářet více parkovacích míst kvůli rozsahu do stávající zeleně nebo do vnitrobloku,“ přiblížil starosta Nového Strašecí Karel Filip a dále uvedl, že předložená studie předpokládá na jihovýchodní straně a na severní straně kácení stromů.

„Ty však zpracovatel studie považuje za nekvalitní a nevhodné do sídliště,“ pronesl Filip. Podle odboru investic lze toto kácení kompenzovat návrhem nové výsadby, který by měl být předmětem dalšího stupně projektové dokumentace.