Konkrétně se jedná o osm milionů korun, které budou přesunuty z plánovaných nákladů na příští rok. Co se týče kanalizačních stok, byla dokončena kanalizaci v ulici Nad Nádražím, nyní probíhá výstavba v ulici Nad Tratí a také v ulici Nádražní.

„Firma, která stavěla rychleji, nám dala na výběr, že můžeme stavbu nyní ukončit a pokračovat až příští rok, nebo že bude pokračovat i tento rok. Po diskuzi o placení, zda zaplatit tento nebo příští rok, jsme se dohodli, že to zaplatíme již letos, když práci odvedli a my peníze na účtu máme. Jsem proto, ať se staví rychleji. Nevíme, co bude v následujících měsících, firmy mohou mít nedostatek pracovníků kvůli jejich návratu do zahraničí,“ vysvětluje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Nová čistírna odpadních vod za 67 milionů korun byla uvedena do provozu na začátku října a je na ni napojena i kanalizace ze Mšeckých Žehrovic. Čistírna je ze dvou třetin financována z evropských fondů pro životní prostředí, zbytek hradí město ze svého rozpočtu.