Městským architektem se stal Viktor Tuček, který byl zvolen z pěti uchazečů. Ti se přihlásili do výběrového řízení, jež se konalo v dubnu, a právě Tuček dostal nejvíce bodů ze všech kandidátů. „Podmět k jeho zvolení dala komise pro náměstí, která je sestavená z různých politických subjektů. Pan Tuček se byl na radě města zatím jen představit, odkázal nás na jeho stránky, jaké projekty realizoval. Komise je složena z architektů, kteří tomu rozumí, tak jsem na ni dal,“ přiblížil okolnosti, které vedly ke zvolení Viktora Tučka městským architektem, starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Ten také potvrdil, že funkce městského architekta je v Novém Strašecí v jeho novodobé historii novinkou. „Já jsem starostou od roku 2010 a nevzpomínám si, že bychom kdy městského architekta měli, a to i předtím. Možná za první republiky tu někdo byl, ale od roku devadesát určitě ne,“ uvedl Karel Filip.

Městský architekt Viktor Tuček byl zvolen na dva roky. Bude provádět konzultační a poradenskou činnost pro potřeby města při udržování a rozvoji Nového Strašecí z hlediska architektonického, urbanistického, estetického a výtvarného, územně plánovacího, dopravního a dalších souvisejících činností. V zásadě by měl architekt kontrolovat promítnutí rozvojových dokumentů do investiční činnosti města.

V zásadě by měl architekt Viktor Tuček kontrolovat promítnutí rozvojových dokumentů do investiční činnosti města, spolupracovat při tvorbě zadání investičních akcí města. Měl by rovněž spolupracovat při realizaci investičních akcí, zajišťovat přípravy a zadání architektonických a urbanistických soutěží města včetně propagace těchto soutěží, zajišťovat koncepci tvorby veřejného prostoru, ale také koordinovat rekonstrukce veřejných prostranství.

„Dále by měl předkládat návrhy a doporučení na architektonické a urbanistické úpravy nebo opatření ve městě. Drobné stavby a detaily, jako třeba úpravy komunikací, zábradlí, informační tabule, výsadba a podobně. Ale i pořádat workshopy v oblasti urbanismu a architektury,“ doplnil Karel Filip.

Pražský architekt Viktor Tuček je z architektonické rodiny. Jeho otec měl dokonce titul zasloužilý umělec. Také syn je architekt. Navrhl například administrativní budovu Budějovická, která byla zvolena za stavbu roku 2013, administrativní budovu Černá labuť či Viktorie Center na Žižkově.

Je rovněž autorem obchodního domu Berounka park v Plzni nebo Obchodního Centra Mladá Boleslav. Z bytových domů navrhl například výškový dům Modřany, ale také Vilu Klimentku. Viktor Tuček také vypracoval územní plán pro Dobronín a je rovněž spoluautorem ověřovací studie umístění olympijské vesnice v případě, že by Praha uspěla v kandidatuře na pořádání olympijských her.

V okrese Rakovník už kdysi mělo městského architekta okresní město, a to v meziválečném období. Byl jím František Albert Libra, který projektoval řadu obytných i veřejných budov a vytvořil rovněž zastavovací plán Rakovníka, který však byl kvůli vypuknutí 2. světové války realizován pouze částečně.