Nejnákladnější bude dostavba kanalizace na Fortně zahrnující i opravy komunikací, kdy by se náklady měla vyšplhat na 14 milionů korun. Zhruba devět milionů korun by mělo stát parkoviště v Křivoklátském sídlišti, šest milionů korun rekonstrukce ulic Polní a Lesní, kde se počítá i se zajištěním likvidace dešťových vod. Náklady na novou vzduchotechniku na poliklinice mají dosáhnout 7,5 milionu korun.

Chodník v Lipové ulici bude stát přibližně 3,5 miliony korun, parkovací pás před mateřskou školou Na Kocourku milion korun a rekonstrukce střechy holičství přibližně o půl milionu korun více.

Město počítá také s nákladnou rekonstrukcí kotelny a opravou sociálního zázemí v budově čp. 550, kde sídlí městská a státní policie. „Loni se uskutečnila rekonstrukce toalet a zázemí v prvním patře, letos bychom chtěli pokračovat opravami ve druhém patře, kde sídlí státní policie,“ připomněl starosta Karel Filip.

Nový sběrný dvůr v Řevničově.
Obce na Rakovnicku investují do sběrných dvorů

Nové Strašecí bude v letošním roce pokračovat i v už zahájených akcích, jako jsou rekonstrukce haly BIOS a hasičské zbrojnice, dostavěny budou veřejné toalety a počítá se s druhou etapou úpravy prostranství u polikliniky.

„Mohou přicházet v úvahu i další věci, záleží to ovšem na úspěšnosti dotací. Vzhledem k celkovému zdražení cen materiálu to pro města nebude jednoduché. Mnohá mají problémy s dofinancováním dotačních akcí při spoluúčasti, kdy se náklady vyšplhaly po vysoutěžení na velké částky, a tak byla nucena odstoupit od smlouvy,“ zdůraznil místostarosta Jan Bureš.

Letošní rok bude složitý i v souvislosti s prudkým nárůstem cen za energie. Starosta Filip uvedl jako příklad náklady školy a gymnázia, kde se budovy vytápějí elektřinou, letos totiž vzrostly 2,7 krát.

Budova Městského úřadu Nové Strašecí.
Nové Strašecí má nového městského architekta. O pozici se ucházelo pět kandidátů

„Při sestavování rozpočtu jsme samozřejmě počítali s navýšením u každé položky, nicméně se sestavoval v průběhu září a října, a nikdo nemohl úplně predikovat aktuální vývoj. Možná tedy dojde ke korekcím. Budeme se muset přizpůsobovat aktuální situaci a podle jejího vývoje to operativně řešit rozpočtovými opatřeními na příjmových a výdajových stranách,“ konstatoval místostarosta Bureš.

Město bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem, schodek ve výši 19,2 milionu korun bude pokryt z peněz uložených na běžných účtech. Celkové letošní výdaje mají činit zhruba 175 milionů korun.