Zastupitelé Nového Strašecí v prosinci schválili rozpočet města pro letošní rok. V něm je vyčleněna částka 1,3 milionu korun právě na rozdělení v rámci grantového řízení. „Součástí této položky jsou i výdaje, které souvisí s pravidly grantového systému města,” doplnil starosta města Karel Filip.

Granty město vyhlásilo v celkem šesti oblastech, a to pro mládež do osmnácti let, dále pro subjekty pořádající akci ve spolupráci s městem, pro oblast sociální a zdravotní, dále je možné žádat o příspěvek pro vydání publikace s tématikou související s městem Nové Strašecí. Možná je také žádost o příspěvek na účast v soutěžích pro mládež.

Žádosti je nutné odevzdat nejpozději do 19. února. Veškeré podrobnosti včetně formulářů najdou zájemci na webu města.