„Požadavek na rekonstrukci vzešel od ředitelů škol a sportovních oddílů, neboť stávající zařízení již nevyhovuje prostorově a v celém kompletu je pouze jediný záchod,“ přibližuje starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Projekt byl připraven ve spolupráci s městským architektem Viktorem Tučkem. Projektovou dokumentaci zpracovala Martina Dolejšková. Projekt řeší přístavbu zázemí atletického hřiště o další WC a skladovací prostory. Dále by měla být vybudována zastřešená pergola pro ochranu před deštěm či sluncem, terénní tribuna v jižním svahu, nerezová skluzavka rovněž v jižním svahu.

Dojde také k vybudování kanalizační přípojky. „Co se týče terénní tribuny, ta bude využitelná pro více účelů. Často se tu sejde 120 dětí se šesti tělocvikáři a kolikrát nemají kam jít. Takto můžou některé skupinky posilovat nohy při běhu do terénu, jiné běhat po ovále a podobně. Navíc tribunu mohou využívat i rodiče jako místo na sezení při školních olympiádách,“ vyjmenovává radní města Jiří Bouček.

Město žádá o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3001–10000 obyvateli Ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je požadována na maximální možný podíl 60 procent z nákladů projektu, tedy na 2 miliony 245 tisíc Kč. Zhruba 1,5 milion by doplatilo město.

Školní multifunkční hřiště mělo původně vzniknout například i v Roztokách v blízkosti základní školy. Obec na něj získala dotaci ve výši 4,5 milionu korun a byla již zahájena stavba, ale k dokončení v plánovaném rozsahu nedošlo kvůli vedení vysokého napětí. „Samozřejmě bych byla ráda, kdyby zde vzniklo velké multifunkční hřiště, kde by byla i odpočinková zóna, ale vzhledem k tomu, že tu je vedení vysokého napětí, nám to tu nikdo nepovolí. Přeložka vedení by vyšla na více než 2 miliony korun,“ vysvětluje starostka Roztok Lenka Peterková.

Zastupitelé nakonec rozhodli o tom, že se udělá další krok, který povede ke vzniku menšího hřiště, jež nebude ovlivněno vedením vysokého napětí. Obec nyní sbírá nabídky na zpracování projektu.

Multifunkční hřiště by mělo naopak vzniknout v Lišanech při výjezdu z obce směrem na Rakovník, kde již více než dva roky funguje workoutové hřiště. „V současnosti se dělá projekt. Předpokládám, že hřiště se bude realizovat v příštím roce. Bude se tam moci hrát například basketbal, volejbal, nohejbal nebo tenis. Povrch bude tartanový,“ přibližuje starostka Lišan Dana Medřická.