Jednotka dobrovolných hasičů z Nového Strašecí patří k nejaktivnějším nejen na Rakovnicku, ale i v celém kraji. Sbor má 130 členů a řadí se mezi největší spolky ve městě.

„Máme nejvíce výjezdů nejen na Rakovnicku, ale i na Kladensku, v průměru kolem 140, proto mě těší, že se nám daří postupně obnovovat zázemí. Nejdříve techniku a teď konečně i budovu. Vzhledem k tomu, že máme vysoké bodové hodnocení, se nám daří dosahovat na dotace, které jsou samozřejmě potřebné,“ míní velitel novostrašeckých hasičů Martin Vondra.

Projekt řešil rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice. Do té je vybudován samostatný vstup z Palackého ulice a přístavba obsahuje v přízemí garáž, šatnu a sociální zázemí. V dalším patře pak zasedací místnost, kuchyňku a toalety. Z kuchyňky vede terasa.

V rekonstruovaných prostorách byly nově vybudovány podlahy včetně stěrky v garážích odolné proti účinkům solí a ropných látek, dále omítky a v prostorách mimo garáže sádrokartonové podhledy. Dále byla nově provedena elektroinstalace a otopná soustava.

Do soutěže se přihlásilo celkem 12 uchazečů a v soutěži byla vybrána nejnižší nabídka firmy ACG-Real. Firma však stavbu nedokončila, protože skončila v insolvenci. Nedodělky proto nechalo dokončit město. Stavba byla financována Fondem Zábrany škod částkou 4,5 milionu korun, Středočeským krajem s příspěvkem 3 miliony korun. Zbylou část, konkrétně 2,7 milionu doplatilo město Nové Strašecí.

Opravy se dočkal také chodník v Palackého ulici před zbrojnicí. Jedná se o úsek od č. p. 610 na křižovatku ulic Palackého a Vítězslava Hálka, opraveno bylo i veřejné osvětlení.