Ředitelka školy Jana Kovářová zdůraznila: „Máme z nich velikou radost." Pak nás provedla všemi třídami a nevynechala ani dvě umývárny, které jsou pětatřicet let staré a nepřetržitě užívané. Škola letos slaví 35 let a za tu dobu byly dle Jany Kovářové v umývárnách vyměněny jen poličky, baterie a vnitřní rozvody vody s tím, že se na původní dlaždičky daly bílé a jsou tu v prostoru stále ještě původních, nezrekonstruovaných umýváren na sobě dvě vrstvy obkladaček. „I když je to tu čisté, uklizené, je dnešní trend trošičku o něčem jiném," upozornila Jana Kovářová.

O to více pak během prohlídky mateřinky vynikla krása dvou nově rekonstruovaných umýváren, kam pochopitelně vedly naše kroky. „Prošly razantní změnou, která plně reaguje na potřeby dětí v mateřské škole. K dispozici jsou nejen nové toalety, umyvadla, prostor pro ručníky a nová zrcadla, ale také sprchový kout. A co je také moc důležité – změnou prošly i třídy, do nichž se již nevstupuje ze šatny přes umývárnu, ale přímo do herny. „Takže s rodiči už můžeme hovořit při předávání dětí v mnohem důstojnějším prostředí," chválí si Jana Kovářová, která by touto cestou ráda poděkovala radě města Rakovníka za rozhodnutí rekonstrukci realizovat a spolufinancovat.

„Chci poděkovat také Komisi pro výchovu a vzdělávání za podporu, díky níž jsem mohla jednat s realizující firmou o konkrétní podobě umýváren, reflektující potřeby dětí, a rovněž sponzorovi, velké rakovnické firmě, za finanční příspěvek ve výši tři sta tisíc korun," dodala Jana Kovářová.

Díky podpoře všech zmíněných mohla být realizována 1. etapa rekonstrukce, která potěšila nejen všechny zaměstnance školy, ale také rodiče a hlavně děti.


Ještě dodejme, že novinkou ve zmíněné mateřince je letos také nový elektronický vstup.
„Takže už nemá nikdo cizí šanci se sem k nám dostat. Zabezpečení nám umožňuje vědět, kdo se právě ve školce pohybuje, takže bezpečnost je u nás nyní maximální," zdůraznila Jana Kovářová.