„Jednání bude ve středu 9. října od 18 hodin v hotelu Sýkora,“ řekla starostka Libuše Vokounová.

Obyvatelé Křivoklátu si museli zvolit nové zastupitelstvo poté, když v květnu rezignovala na posty celá kandidátka Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Křivoklát v čele se zastupitelem Petrem Hájkem. Zastupitelstvo tak přestalo být usnášeníschopné, jelikož už počátkem dubna po volbě nového starosty obce rezignovala celá kandidátka Náš Křivoklát včetně odvolané starosty Zdeňka Vajce.

Obec řídí starostka Libuše Vokounová spolu s místostarostkou Taťánou Friebertovou. Důvodem vyhrocených vztahů je výstavba kanalizace v obci. Zatímco Zdeněk Vajc tvrdí, že je možné vybudovat spádovou kanalizaci a obec se nedostane do finančních obtíží, Libuše Vokounová má na věc zcela opačný názor a proto prosazuje tlakovou kanalizaci.