Rada města rozhodla o poskytnutí příspěvku ve výši osm tisíc korun.

Po posledním projednání studie parkovacího systému rozhodli radní, na základě poptávkového řízení, uzavřít smlouvu o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace nového parkovacího systému na Husově náměstí se společností Ateliér Kprojekt z Rakovníka za celkovou cenu přes 390 tisíc korun.

Rada města se rozhodla nevalorizovat pro letošní rok 2017 ceny nájmu bytů. Mluvčí radnice Alida Štulajterová pro Rakovnický deník přidala ještě další příznivé zprávy: „Stejně tak se nebude pro letošní rok navyšovat cena za nájem hrobového místa ani cena za služby spojené s nájmem hrobového místa." Dodejme, že celkové náklady na poskytované služby se pohybují okolo 200 korun za rok. Cenu za služby stanovuje rada města Rakovník každoročně podle kalkulace vyplývající ze zákona.

Při prohlídce bezpečnostního přelivu Tyršova koupaliště v Rakovníku zaměstnanci Městského úřadu v Rakovníku byl zjištěn jeho špatný technický stav. Mluvčí radnice Alida Štulajterová pro Rakovnický deník konkretizovala: „Je poškozen v oblasti skluzu odtoku a zaústění do Lišanského potoka a jsou rovněž poničeny boční stěny zdi přelivu." Rada města proto rozhodla na základě výsledku poptávkového řízení o objednání opravy přelivu u společnosti Jirop trade z Blažimi za celkovou cenu 206 919 korun, a to včetně DPH.