Pamětní deska byla odhalena na domě čp. 110, kde se Viktor Oliva 24. dubna 1861 narodil. Dnes je tu drogérie.

Autorem pamětní desky je Albert Králíček. Po absolvování Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v oboru sochař chodil na soukromé hodiny v ateliéru akademického sochaře Jana Gajdy v Ostravě. V letech 1988 až 1991 působil v Barrandovských ateliérech. Má ateliér v Nové Pace. Kromě sochařství se věnuje kamenosochařství a restaurátorství. Vytvořil například sochy v Centru Babylon v Liberci.

Po slavnostním aktu se přítomní přesunuli do nové Městské galerie Viktora Olivy v Novostrašeckém kulturním centru. Tady jsou vystaveny malířovy obrazy, plakáty, ukázky knižních dekorací, reprodukce ilustrací i fotografie. Součástí vernisáže byl také křest knihy od mladé autorky Marie Nechvátalové Viktor Oliva – dekoratér všednosti. Marie Nechvátalová se věnovala Viktoru Olivovi i při studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor dějiny umění. Obhájila tu bakalářskou práci na téma Viktor Oliva – český malíř a designér 90. let 19. století pod vedením profesora Romana Prahla.

Výstava novostrašeckého rodáka, malíře Viktora Olivy, zároveň otevřela novou městskou galerii. Vznikla v bývalé restauraci Novostrašeckého kulturního centra. „Ukázalo se, že k těmto akcím jsou velice vhodné, a podobné výstavní prostory ve městě chybí. Doposud lze vystavovat v přednáškovém a slavnostním sále městského úřadu, ale to jen velice krátkodobě, například po dobu posvícení," mínil starosta Karel Filip.
Nedostatečný prostor mají rovněž výstavy v předsálí kulturního centra, protože jsou přístupné pouze při kulturních akcích. Bývalá restaurace v kulturním centru se k tomuto účelu přímo nabízí.

Protože se nepředpokládá, že by se tu obnovil provoz restaurace, výstavní síň s první výstavou získala jméno Městská galerie Viktora Olivy. „Jsme si vědomi, že to znamená, že využití k výstavám a podobným akcím musí být permanentní. Galerie si už nyní začíná nalézat své pravidelné návštěvníky a tato, byť skromná „instituce" obohatí kulturní život města i přiláká návštěvníky odjinud," zkonstatoval starosta Filip.

Hned po výstavě Viktora Olivy se zde bude konat výstava dalších novostrašeckých umělců, Pavly Aubrechtové a Vladimíra Gebauera. Vedle označení na budově u vchodu z Okružní ulice bude uvnitř galerie umístěn natrvalo panel se základními informacemi o malíři Olivovi a do budoucna by bylo vhodné zde umístiti i jeho bustu.

Výstava díla malíře Viktora Olivy potrvá do 8. května. Galerie Viktora Olivy je otevřena ve středu od 10 do 18 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

Viktor Oliva:

- narodil se 24.4 1861 v Novém Strašecí
- na uměleckou dráhu nastoupil v 90. letech 
19. století a usilovně tvořil čtvrt století
- věnoval se hlavně umění všedního dne
- stejně jako např. Mucha prošel Paříží a Mnichovem
- byl součástí velkoměstské vizuální kultury, která v tu dobu vznikala
- pracoval pro slavné pražské vydavatelské domy, dvacet let redigoval obrazovou část časopisu Zlatá Praha
- tvořil reklamní plakáty i dekorace