Zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu začne platit od roku 2024. Cíl zákona je jasný – omezení produkce komunálního odpadu, jeho následné likvidace a zvýšení zájmu třídit odpad. V současné době sice někteří obyvatelé poctivě třídí komunální odpad, nikterak zvýhodnění při platbě poplatku za svoz komunálního odpadu, ačkoliv jejich popelnice nejsou mnohdy zcela plné, nejsou.

Vedení novostrašecké radnice proto uvažuje o zavedení sytému takzvaných chytrých popelnic. Tento systém dokáže zvážit odpad v kontejnerech. Ten, kdo netřídí a produkuje více odpadu, platí za svoz více. Naopak lidé třídící odpad mohou ušetřit peníze.

„V zemích západní Evropy je tento systém hojně využíván. Řada měst a obcí už přistoupila k motivačním programům, kdy finančně motivují lidi a rodiny, které odpad třídí. Motivace spočívá právě například ve vrácení části poplatku. Některé obce pro změnu poskytují zdarma, nebo se slevou vstupenky na kulturní nebo sportovní akce,“ vysvětlil starosta Nového Strašecí Karel Filip.

Novostrašečtí jsou na nový projekt de facto připraveni. Technické služby Nové Strašecí (TSNS) v letošním roce pořídily nový svozový vůz, který je již vybavený systémem identifikace odpadkových nádob, stejně tak každá plastová nádoba má již z výroby připravené místo na instalaci identifikačního zařízení – čipu.

„V prvním kroku projektu by došlo k instalaci těchto čipů na odpadkové nádoby a jejich spárování s nemovitostmi – tedy číslo popisné a ulice. Čipem by byly rovněž osazeny i nádoby na tříděné odpady. Poté by došlo k instalaci dynamické váhy na svozový automobil. Na základě informací o hmotnosti produkovaného směsného odpadu by pak bylo možné přistoupit k aplikaci motivačního systému. To by bylo ale předmětem další diskuze i na základě zkušeností z ostatních měst,“ nastínil zavedení nového systému starosta Karel Filip s tím, že teprve po instalaci systému bude možné přikročit ke změně fakturace mezi městem a TSNS. V současné době TSNS fakturují měsíčně množství svezených nádob na základě harmonogramu odsouhlaseného Odborem investic Městského úřadu Nové Strašecí. Každý občan za svoz odpadu platí stejnou částku, a to 600 korun za rok.

„Mohou ale například nastat situace, kdy občané si nádoby nenechávají vyvézt, jelikož jsou na dlouhodobé dovolené či nemají potřebu svážet odpady ve frekvenci, která je pro město nastavena. To by řešil právě nový systém, který zohledňuje váhu odvezeného odpadu. Ještě musíme ale vyřešit fungování tohoto systému na sídlištích. Zde to bude složitější,“ poznamenal starosta města.

Systém chytrých popelnic by měl v Novém Strašecí startovat v několika etapách, kromě toho radnice plánuje detailněji seznámit s projektem širokou veřejnost. V první etapě, která by mohla být realizována v příštím roce, by se do projektu měly zapojit podnikatelské subjekty využívající svoz od TSNS. Pro Novostrašecké by mohl být motivační systém spuštěn v roce 2020, případně v roce 2021.