Místo zelené louky, polí, polních cest a téměř žádného provozu průmyslové haly, asfaltové silnice a po nich neustále jezdící kamiony s přepravovaným zbožím. Takové proměně kousku přírody u rozhledny Mackova hora vystavili stopku zdejší obyvatelé a i jednotlivá politická uskupení v zastupitelstvu.

Přední představitelé města nechali zpracovat právní analýzu, zda by městu, kdyby se zastupitelé rozhodli oblast označenou v územním plánu jako průmyslovou změnit na jinou, nehrozily finanční sankce. Na průmyslovou zónu už totiž někteří developeři měli zpracované studie. Stejně tak i s některými majiteli pozemků měli podepsané smlouvy o prodeji pozemků.

„V případě redukce zastavitelnosti pozemků v průmyslové zóně by s největší pravděpodobností nedošlo ke vzniku újmy podle stavebního zákona, a to s ohledem na pasivitu vlastníků nemovitostí,“ ocitoval z analýzy starosta města Karel Filip (ČSSD) s tím, že stavební zákon újmu v takovém případě omezuje lhůtou pěti let od okamžiku určení pozemků k zastavění.

Kromě náhrady podle stavebního zákona je podle výsledků analýzy možné uvažovat také o náhradě za omezení vlastnického práva podle Listiny základních práv a svobod. Dovození povinnosti hradit takovouto náhradu v rámci civilního soudního řízení je však nepravděpodobné. „V případě zrušení územního plánu nebo jeho změny pro nezákonnost by dále mohla být relevantní náhrada podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,“ stojí rovněž v analýze.

Petice a referendum

Podle právního výkladu je tam možnost, že by město musela platit škodu za nesprávný úřední postup.

Proti výstavbě hal se postavili i občané a sepsali petici. Zastupitelé na svém posledním zasedání vzali arch, který podepsalo 660 lidí, na vědomí. Podle starosty se nyní řeší, co bude s územím plánem dále, tedy jaké konkrétní stavby by zde mohly vyrůst a k čemu bude území sloužit. A o finálním závěru by mohli rozhodnout obyvatelé v referendu.

Otázkou hal se intenzivně zabývá i strategický výbor. „Panuje zde mezi jednotlivými politickými uskupeními shoda na tom, že velké haly by na Mackově hoře vzniknout neměly. O tom, co by zde mělo vzniknout v budoucnu, se vede nyní diskuze na jednáních výborů. V tuhle chvíli se výbor zabývá i otázkou referenda, které by se mohlo konat současně s krajskými volbami 3. října,“ dodal starosta Karel Filip.