Na katastrálním území města Nové Strašecí se nachází celkem šest rybníků. Minimálně dva z nich by se měly dočkat opravy a revitalizace. Technickým stavem je na tom nejhůře Nový rybník (na levé straně při cestě z Nového Strašecí ve směru do obce Ruda, pozn.red.) a pak také rybník v Pecínově.

„Při prohlídce stavu Nového rybníka a následném porovnání katastrální mapy s leteckými snímky bylo zjištěno, že jihozápadní břeh je vlivem postupné eroze na hraně pozemků města a částečně již zasahuje na pozemky soukromých vlastníků. Kromě toho břeh je příliš vysoký a k další erozi tedy velmi náchylný,“ popsal současný stav rybníka starosta Karel Filip.

Město si proto nechá zpracovat studii na řešení situace. Martin Dobeš, jenž pro město studii zpracuje, pak navrhl jako řešení rozšíření vodní plochy. „Rozšířením vodní plochy do stávajících polí tak, aby vznikl postupně se snižující břeh s litorálním pásmem,“ sdělil Martin Dobeš.

Vedení novostrašecké radnice pak na základě studie bude moci jednat s dotčenými vlastníky pozemků.

Sál Novostrašeckého kulturního centra se v úterý večer zaplnil do posledního místa. Koncertoval zde Václav Neckář se skupinou Bacily.
Václav Neckář nadchl publikum

„Studie by měla obsahovat příčné řezy a situaci záboru pozemků ve více variantách a poslouží také jako podklad pro případnou následnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Za studii zaplatí město 66 tisíc korun,“ doplnil informace starosta města s tím, že zároveň při opravě břehu dojde k odbahnění rybníka. Město by sice mohlo žádat o dotaci, nicméně nejprve je zapotřebí mít již na projekt stavební povolení. A to radnice nyní nemá.

Naopak veškeré právní a úřední náležitosti jsou vyřešené u projektu na obnovu rybníka v části Pecínov. Ten by mohl v budoucnu sloužit i pro rekreační účely. Předpokládané náklady na obnovu zdejšího rybníka činí 6 milionů korun. „Vše je zde již vyřešené. Dojde zde k úplné obnově rybníka, jsou tu nyní stromy, defakto se musí nově budovat. Proto je ta částka tak vysoká,“ vysvětlil Karel Filip.

Soustava novostrašeckých rybníků je kompletně v majetku města, činnost na nich za symbolické nájemné provozuje rybářský svaz. Většina rybníků slouží pro chov ryb, avšak pro sportovní rybolov je určen právě Nový rybník. Voda ze soustavy rybníků následně teče do vodní nádrže Klíčava, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Kladno.

Ilustrační foto
Město vyčlenilo na podporu sportu více peněz