Zvrátit dlouhodobý trend v podobě úbytku ovocných sadů chtějí postupně v Novém Strašecí. Podle starosty města Karla Filipa se zatím jako nejvhodnější jeví zmíněná lokalita „Do Konopasu“.

„Vhodnost pozemků potvrdil i arborista Aleš Novák. Zřizování alejí ovocných stromů je také podporováno dotačně,“ nechal se slyšet Karel Filip. Například v Choruškách a Velkém Újezdu získali na obnovení polních cest a sadů dotaci pokrývající osmdesát procent nákladů – tedy 1,13 milionu korun - z celkové částky 1,42 milionu korun.

Výsadba ovocných stromů a stromů obecně přináší pro krajinu jen pozitiva, jelikož právě stromy pomáhají výrazným způsobem zadržovat vodu v půdě a chrání ji před suchem a erozí.