Ten popřál studentům čtvrtého ročníku mnoho štěstí při skládání zkoušky z dospělosti. Ústní maturitní zkoušky probíhají od pondělí do pátku a skládají je studenti dvou tříd čtyřletého gymnázia.