V současné době se řeší přívod elektřiny pro tuto obytnou buňku s výhledem dalšího doplnění o sociální zázemí a ještě jedné obytné buňky.

V Rabasově ulici postaví spojku s olešenskou silnicí

Rabasova ulice v Rakovníku se napojí na silnici třetí třídy č. 22913 vedoucí do Olešné. Nová část silnice (spojky) bude zahrnovat také výstavbu chodníku, veřejného osvětlení a odvodnění. Projektová příprava byla zahájena již v roce 2017 a rada města nyní uzavřela smlouvu o dílo na tuto zakázku se společností Froněk, s. r.o. Rakovník, která spojku Rabasovy ulice provede za 1,8 milionu korun včetně DPH.