Původně mělo být členství v místní akční skupině pro město výhodné. Podle slov starosty města Karla Filipa (ČSSD) vedení Místní akční skupiny (MAS) Rakovnicko deklarovalo, že jedinou částkou, kterou město Nové Strašecí zaplatí, bude roční poplatek deset tisíc korun. Jenže. Den poté, co město Nové Strašecí odeslalo podepsanou smlouvu se souhlasným stanoviskem předních představitelů města se vstupem do MAS Rakovnicko, plénum vedení obecně prospěšné společnosti změnilo podmínky. A to nevýhodně pro nejvýznamnějšího člena MAS Rakovnicko.

„Nejprve plénum odhlasovalo vstupní poplatek pětadvacet korun na obyvatele. Přestože město Nové Strašecí vstoupilo před datem, kdy se o poplatku hlasovalo, přišla na město faktura na zaplacení vstupního příspěvku ve výši zhruba sto třicet dva tisíce korun," nechal se slyšet starosta města Karel Filip. Ten zároveň doplnil informaci o dalším poplatku. Počátkem roku se totiž jednalo o dalším poplatku, a to na činnost MAS pro letošní rok, avšak při vstupu města se o tomto poplatku rovněž nehovořilo.

„Poplatek by se měl pohybovat kolem třiceti korun na osobu. Městu by tak vznikl další výdaj (zhruba 150 000 Kč, pozn. red.). S tím jsme nepočítali," řekl starosta. „Podstatná změna podmínek členství, především po finanční stránce, a minimální zastoupení města v orgánech místní akční skupiny se jeví jako nevýhodné," shrnul starosta města Karel Filip. 

Ačkoliv vedení města Nové Strašecí nakonec celkem jednoznačně odsouhlasilo ukončení členství v MAS Rakovnicko, někteří zastupitelé požadovali projednání bodu až na dalším zasedání. Jiří Toužimský (koalice KDU-ČSL a SZ) řekl, že by bylo vhodné, aby se na jednání dostavil některý ze zástupců MAS Rakovnicko. O vystoupení by se tak jednalo až na dalším zasedání.

Starosta ale podotkl, že plénum MAS čeká na rozhodnutí města. „I proto bylo toto zasedání svoláno. Plénum čeká na naše rozhodnutí kvůli tvorbě rozpočtu," poznamenal Karel Filip.

„Nemohu uvěřit tomu, že slíbili městu něco zadarmo, a poté to navýšili. Jejich cíle jsou samozřejmě ušlechtilé, ale nemohu proto přeci očekávat, že když někdo za mne bude podávat žádosti, že to bude zadarmo. Přijde mi, že to všechno tady trošičku bouráme, jelikož jsme vystoupili i například ze Svazku pro dopravní obslužnost Rakovnicka. Bojím se, že nás budou všude považovat za neseriózní partnery. Nemohu uvěřit, že by to bylo zadarmo," komentovala Magda Pelcová (zvolena za ODS). „Mělo město kompletní informace před vstupem? Pokud by město odsouhlasilo vystoupení, pak to nehází na něj dobré světlo. Jednou totiž chceme, jednou nechceme," reagoval Pavel Vaic (ODS). 

Starosta města Karel Filip pak připomněl, že počáteční podmínky se jevily jako výhodné. Město by platilo deset tisíc korun roční poplatek, navíc by mohlo získat nějaké dotace. Veškeré další informace o poplatcích začaly chodit až po podepsání smlouvy.

„Se schválením usnesení působnosti nejsou spojeny a ani nesmí být spojeny finanční ani žádné další závazky obce vůči MAS Rakovnicko. Tuto skutečnost MAS Rakovnicko deklaruje prohlášením, které vám zasílám v příloze. Zapojení obce do MAS Rakovnicko je tedy bezplatné a další významnou výhodou je, že kancelář MAS Rakovnicko poskytuje všem žadatelům o dotace bezplatný informační servis či poradenský při zpracování žádosti," citoval Karel Filip z dopisu, který MAS Rakovnicko zaslala, když nabízela městu vstup. Starosta města tímto zároveň reagoval na připomínky týkající se poradenství zadarmo.

Miroslav Špička (zvolen za ČSSD) pak ještě doplnil, že ani jemu se nelíbí skutečnost, že město je nejvýznamnějším členem, a přesto nemá výrazné zastoupení. „Pro mne je Místní akční skupina Rakovnicko neseriózní. Asi si dokážeme tyto věci udělat sami, a nebo s pomocí jiných, nežli s takovýmto partnerem," sdělil svůj názor v diskuzi Miroslav Špička. 

Novostrašečtí se tak možná připojí do nově vzniklé místní akční skupiny, která vznikla v sousedních obcích (Stochov, Kačice, Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, pozn. red.). „Vstupní poplatek je zde nula korun, příspěvek pak deset korun na osobu," doplnil informace Karel Filip.