Stavební úpravy ovšem nezasahují pouze do stávající dispozice, ale i do vzhledu objektu, a to výměnou a úpravou oken a fasádou, která bude zateplena. Dojde rovněž ke změně systému vytápění. Stávající lokální plynová topidla budou nahrazena plynovým kondenzačním kotlem a teplovodním systémem s otopnými tělesy, včetně teplé užitkové vody.

Dále bude provedena v celé ploše stávajícího skladu nová hydroizolace a nové skladby podlah a podlahové krytiny, nové SDK stropy se zateplením.

„Kromě rekonstrukce objektu budou upraveny a doplněny také přístupové cesty vedoucí k obřadní síni, dále bude zhotovena přípojka vody a kanalizace,“ doplňuje starosta města Karel Filip.

Odbor investic Městského úřadu Nové Strašecí již zpracoval výzvu k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce. Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Lhůtu pro podání je do 25. září. Po výběru zhotovitele by mělo být přikročeno k realizaci, předpokládaný termín ukončení prací je stanoven na červen příštího roku.