Oldřich Kocourek v lokalitě na Mackově hoře bydlí ve své chatě po většinu roku. Jak sám říká, přivedení vodovodu není jen otázka zajištění zdroje životně důležité tekutiny, ale také bezpečnosti.

„V této lokalitě se nacházejí především chaty, navíc jsou zde velmi úzké uličky. Hrozí zde také nebezpečí požáru. Pokud by zde k nějakému došlo, mohlo by dojít k nějaké tragické události. Podařilo se nám již na výstavbu vodovodu vybrat od 50 majitelů částku 1,1 milionu korun. Chtěli bychom pomoc od města, alespoň ve formě vybudování nutných hydrantů,“ nechal se na posledním zasedání slyšet obyvatel chatové oblasti na Mackově hoře Oldřich Kocourek.

Podle místostarosty Jana Bureše město v současné době již řeší, a to na základě žádosti, která na Městský úřad Nového Strašecí dorazila, vybudování vodovodu do této lokality. Zabývat by se tím měla v průběhu měsíce března i rada města, která by na základě podkladů měla učinit další rozhodnutí. „Smekám před obyvateli, že se rozhodli investovat takovou částku a cením si toho. V současné době jednáme, obdrželi jsme i nějakou cenovou nabídku, ale určitě město chce pomoci,“ sdělil Jan Bureš.

Nový vodovod do chatové oblasti by podle novostrašeckého místostarosty Jana Bureše mohl vyřešit problémy s vodou i v dalších částech města. Město sice má již situační nákres, s největší pravděpodobností ale dojde k pozměnění trasy pro uložení vodovodu.

„Po nastudování situačního nákresu jsme došli k názoru, že by se vodovod mohl vybudovat trochu jinou cestou. Vzhledem k tomu, že se v současné době ve městě buduje kanalizace, tak se jeví ekonomicky příznivě, jelikož by vodovod mohl být umístěn do stejného výkopu jako kanalizace, vést vodovod ulicí Pod Větrákem. Právě zde mají obyvatelé problémy s tlakem vody, vodovod je zde již dosti starý, navíc ne všichni se zde mohou napojit. Navíc v této lokalitě je také i rozvojová zóna,“ vysvětlil na posledním zasedání Jan Bureš.