Problematika nedostatku parkovacích míst se řešila již na ustavujícím zasedání novostrašeckého zastupitelstva.

Jedna z občanek Nového Strašecí Iveta Černohorská míní, že nejhorší je situace na sídlištích. „Parkovací místa zde nejsou. Občané jsou velmi naštvaní, protože dostávají neustále pokuty. Ráda bych věděla, jak se k tomuto problému vedení města postaví,“ tázala se novostrašecká občanka.

Podle starosty města Karla Filipa, který byl do své funkce zvolen již potřetí, by tento problém mohla částečně vyřešit výstavba nového sídliště, s čímž by souviselo i navýšení kapacity parkovacích míst. „V Křivoklátském sídlišti se připravuje výstavba obytného domu. Budou se tedy vytvářet i nová parkoviště, takže parkovací místa by měla přibýt. Na nejbližším zastupitelstvu o tom budeme určitě jednat,“ sdělil Karel Filip.

Novostrašeckého starostu ještě doplnil člen komise pro problematiku sídlišť Jan Bechyně, který uvedl, že situace mohla být v Křivoklátském sídlišti částečně vyřešena zřízením šikmých parkovacích míst. „Víme, že Křivoklátské sídliště je do určité míry kapacitně omezené. Společenství vlastníků jsme jako komise i rada města oslovili, avšak náš návrh ani jeden z nich neodsouhlasil,“ podotkl Bechyně.

Problematika parkování bude v Novém Strašecí pro příští čtyři roky jistě jedním z nejžhavějších témat.