V rámci grantového řízení dorazilo na Městský úřad Nového Strašecí celkem 56 žádostí do všech vyhlášených témat. O přidělení peněžité dotace rozhodovala grantová komise, a to podle schválených zásad. „K nim patřilo nejen splnění kvalifikačních kritérií, ale i bodové hodnocení obsahu, efektivity, přiměřenost rozpočtu a zkušenosti se žadatelem,“ informoval starosta Karel Filip. Komise žádosti ohodnotila body a podle celkového součtu náleží žadatelům konkrétní procentuální příspěvek.

Jinak je tomu podle starosty města u dotací mládežnickým oddílům. V tomto případě byla podle předloženého rozpisu soutěží určena kilometrová vzdálenost do míst utkání a vypočteno jízdné. Dále byla přidána částka na čekání autobusu a v případě domácích utkání suma na rozhodčí,“ dodal Karel Filip.