Novostrašečtí občané sem od prvního zářijového dne mohou vozit odpad v pondělí, ve středu a v pátek až do 18 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu je dvůr otevřen od 9 do 14 hodin. „Chceme jít dál cestou snižování směsného odpadu, a proto jsme se rozhodli vyjít občanům vstříc a hodiny sběrného dvora rozšířit. Navíc nechceme, aby na území města vznikaly černé skládky,“ vysvětluje starosta města Karel Filip.

Novostrašečtí snižují množství odevzdávaného směsného odpadu nepřetržitě od roku 2011 a to přesto, že se od té doby navýšil počet obyvatel téměř o 500. Naopak objem tříděný odpad roste nepřetržitě od roku 2015. „Především z těchto důvodů jsme se také rozhodli nenavyšovat občanům poplatek za odpady, jako to bylo v okolních městech a obcích,“ doplňuje starosta.

Občané města již sedm let platí 600 Kč za rok. V Rakovníku se letos zvedl poplatek z 600 Kč na 720 na osobu.