Místní rybářský spolek sdružuje také kroužek, který byl na několik měsíců vlivem pandemie přerušen, avšak od 3. června se v rybářském středisku pravidelně každou středu odpoledne.

Předmětem prací je montáž zateplovacího systému tloušťky 100 mm na venkovní fasádu objektu, včetně provedení sádrokartonové římsy a výměny parapetů u oken. Realizaci provede Martin Hrbek, který městu předložil cenovou nabídku ve výši 299 tisíc korun včetně DPH. Zateplení bude uhrazeno z Komunálního hospodářství, kde je v rozpočtu města na rok 2020 na tuto akci alokováno 300 tisíc korun.

To novostrašečtí včelaři se dočkali rekonstrukce svého objektu teprve nedávno. Vedle zřízení opěrné zdi byla provedena přístavba stávajícího objektu ve dvoře, kde vzniklo nové sociální zařízení, sklad, medárna a místnost pro zpracování vosku.