Proti přeměně zeleného prostranství u rozhledny Mackova hora v průmyslovou zónu se skladovými halami, se kterou počítal stávající územní plán, jsou nejen koaliční i opoziční zastupitelé, ale především sami občané. Ti dokonce podepisovali proti halám petici. V době říjnových senátních a krajských voleb vyjádřili nesouhlas se vznikem průmyslové zóny v historicky prvním místním referendu. Stejně rezolutně se tehdy vyslovili i v druhé otázce – a to, že si přejí celou oblast nadále využívat coby plochu přírody a krajiny. Pro bylo téměř 90 procent voličů.

Celá záležitost byla v průběhu podzimu diskutována na strategickém výboru města. Zatím poslední a velmi významný krok učinili novostrašečtí zastupitelé na svém posledním prosincovém zasedání, když uložili konkrétní úkoly pověřeným pracovníkům městského úřadu, kteří nyní rozpracují přípravu zadání změny.

Připraví se výběrové řízení externího pořizovatele a poté se vybere samotný zpracovatel územního plánu, tedy autorizovaný architekt, který musí připravit technickou záležitost. „Až budeme mít pořizovatele i zpracovatele, musí se k této věci vyjádřit také krajský úřad. Pokud se vyjádří kladně a já věřím že ano, může dojít ke zkrácenému řízení a bude předložen návrh do zastupitelstva, které schválí pořízení změny územního plánu a definuje i pořizovatele,“ přiblížil místostarosta města Jan Bureš (Město pro rodinu – rodina pro město).

V případě, že by Středočeský kraj vydal negativní stanovisko, celý proces by se prodloužil o společné projednávání s dotčenými orgány a projednalo by se zadání změny. „Podle úřadu územního plánování a regionálního rozvoje, s nímž jsem celou tuto záležitost konzultoval, by rozdíl mezi zkráceným a standardním řízením mohl být půl roku až rok. O všem ale budeme jednat v souladu s pořizovatelem územního plánu, který navrhne adekvátní řešení, jak dále postupovat,“ doplnil Bureš.

Na příštím, tedy únorové zasedání zastupitelstva by měla být připravena usnesení, které se již budou konkrétně týkat pořízení změny územního plánu.