„Schodek ve výši 28,3 milionu korun bude pokryt ze zůstatku na běžném účtu. Může se využít i čerpání kontokorentu,“ uvedl starosta Nového Strašecí Karel Filip (ČSSD).

Město přiškrtilo plánované záměry, na které si předběžně vymezilo 78 milionů korun. Mezi největší investiční akce patří dokončení kanalizace a zateplování kulturního centra.

„V těchto dnech jsme také předali staveniště a začne se s opravou smuteční síně na hřbitově, stejně jako se stavbou nových veřejných toalet na Komenského náměstí,“ připomněl Filip.

V lednu bude zahájena rekonstrukce hasičské zbrojnice a přestavba části vnitřních prostor kulturního centra na výstavní galerii. Město má v plánu dokončit i rekonstrukci Okružní ulice.

Jak novostrašecký starosta na zasedání přiznal, sestavovat rozpočet v současné situaci, kdy ve světě řádí koronavirová nákaza a zároveň jsou nejisté vyhlídky na daňové příjmy, nebylo snadné.

Proto jsou příjmy a výdaje značně omezené. „Zvolili jsme pesimističtější variantu, ještě jsme snížili výhled daňových příjmů. Budeme sledovat vývoj a podle toho se zachováme. Počítáme i s tím, že kdyby to situace umožnila, naopak nějaké investice ještě zapojíme,“ nastínil místostarosta Jan Bureš (Město pro rodinu).

Pokud by byl výpadek příjmů naopak citelnější, město by nepočítalo s některými investičními akcemi. Například s realizací parkoviště u polikliniky, která ani není do rozpočtu zahrnuta. Stejně jako dotované záměry, které má město připravené. Například vzduchotechnika ve školní jídelně a v poliklinice. „Tyto akce jsou pod čarou a v případě příznivé situace bychom je zapojili,“ připomněl Bureš.

Město podle něho počítá i s nejpesimističtější variantou vývoje. „I z plánovaných investičních akcí můžeme nějaké omezit,“ poznamenal novostrašecký místostarosta.

Podle Bureše už má radnice adepty, které lze posunout do příštích let. Další možností je prý investiční úvěr.

Právě investiční úvěr zmiňovala i opozice, která ho chtěla zanést přímo do rozpočtu. „Už několik let navrhujeme i vzhledem k vyčerpaným rozpočtovým rezervám na technické minimum řešit situaci dlouhodobým úvěrem. Situace pro jeho přijetí je příznivá a poskytne zdroje na financování investic,“ uvedl například opoziční zastupitel Pavel Adelt (Společně pro NS a Pecínov).

Předseda finančního výboru David Hubáček (ODS) poté navrhl vzhledem ke koronavirové krizi a probíhajícím změnám v legislativě přijetí rozpočtového provizoria.

To ale Bureš odmítl. „Podle mě je mylné, že pokud něco neznáme, nemůžeme rozhodovat. Kdybychom se tím řídili, neschválíme nikdy nic. Rozpočtové provizorium není nutné, vše se dá řešit v rámci rozpočtových opatření. Co se týče úvěru, samozřejmě se mu nebráníme a počítáme s ním, ale nechceme ho zapojovat přímo do rozpočtu, ale až budeme v průběhu příštího roku vědět konkrétní čísla po dostavbě kanalizace,“ dodal.