Dále nakreslit součástku z plastu a pak ji rovnou vytisknout na 3D tiskárně 
s přesností až jedné desetiny milimetru, to je jen několik věcí, které si mohou od nového školního roku vyzkoušet studenti Střední průmyslové škola Emila Kolbena v Rakovníku.

Vidět, že mnohdy šedivé teoretické znalosti v praxi skutečně fungují a jejich znalost není zbytečná, jim umožňuje nová laboratoř vybavená moderními technologiemi.

Kromě jmenovaných zařízení tu bude ještě prostorový skener, který umožňuje snímat předměty do výšky padesát centimetrů. Vedle toho ještě přístroje pro výuku fyziky a přístroje pro využití alternativní energie.
Výsledná data se zpracovávají na šesti počítačích. Výuce pomůže také interaktivní tabule umožňující snímání i trojrozměrných předmětů. Mohou do ní zasahovat i sami studenti. S výsledky pokusů v laboratoři se budou moci seznámit i ostatní žáci škol. Při pokusech vzniknou krátké videozáznamy pro potřeby výuky v dalších školách.

Protože laboratoř je součástí projektu, který má přilákat ke studiu technických a přírodovědných předmětů i žáky základních škol, nebudou laboratoř využívat jen studenti průmyslovky, ale i žáci. Proto také průmyslovka spolupracuje se šesti základními školami, a to se všemi základními školami v Rakovníku, se Střední, Základní a Mateřskou školou v Rakovníku, se základní školou v Lubné a Kolešovicích.

„Projekt by měl děti nasměrovat ke správné volbě studijního oboru, aby pak našly dobré uplatnění na pracovním trhu," uvedl ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku Jan Jirátko. Projekt přinesl už první ovoce. Před jeho začátkem v roce 2012 chodilo do prvních ročníků všech oborů padesát jedna žáků. Letos je jich devadesát tři.
Laboratoř má dvě části, které se dají samostatně oddělit. 
V každé z nich může pracovat šestnáct žáků. Prostředí odpovídá všem normám. Je příjemné. K tomu přispívá i originální nábytek, ve větší míře zhotovený na míru.
„Volili jsme pracovní stoly neobvyklého tvaru, aby všichni žáci měli přístup 
k právě probíhajícímu pokusu. Barevné židle umožňují rozdělit žáky na čtyři týmy. Dále můžeme při práci říci, že například na zelené židli sedí mluvčí týmu," vysvětloval Jan Jirátko.

Vybavení laboratoře se bude dále rozšiřovat. „Chceme pořídit optické kabely a dále zařízení pro výuku nano-technologií," dodal Jirátko.

Otevření nové učebny ve Střední průmyslové škole Emila Kolbena je vyvrcholením projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku je jedním z partnerů. Jeho hlavním cílem je probudit mezi studenty zájem o studium technických a přírodovědných oborů. Samozřejmě moderně vybavená laboratoř také zlepší výuku technických předmětů.
Vedle studia projekt také podporuje zájmovou činnost i naplnění volného času a tím děti i studenty odvádí například od drog a dalších nástrah.

Laboratoř poslouží také pro několik zájmových kroužků. Počítá se celkem s pěti. Pro studenty průmyslové školy to bude kroužek robotiky, konstruktérský kroužek zaměřený na konstruování elektromobilů a konstrukci rádiem řízených modelů aut a železnice. Žáci základních škol si v jednom z kroužků vyzkouší sestavování a programování robotů se stavebnicí Lego. Ve druhém se budou scházet mladí konstruktéři.

„O kroužky je takový zájem, že jsou ve dvou termínech, protože by se děti najednou ani do učebny nevešly," zkonstatoval Jirátko.

Děti z kroužků se pravidelně jednou za rok setkávají, naposledy to bylo v Jesenici. Kromě toho navštěvují technické památky a partnerské podniky. Studenti mají zase zajištěny přednášky odborníků z technických vysokých škol. Seznamují se na nich například s výsledky výzkumu.

Slavnostního otevření nové laboratoře se v úterý zúčastnili zástupci Středočeského kraje i projektového týmu, starosta města Rakovníka Zdeněk Nejdl a ředitelé všech partnerských základních škol. ⋌