„Cílem je zprovoznit oba úseky již v první polovině prosince,“ konstatoval. S upřesněním, že řeč je o pětiapůlkilometrovém úseku stavby nazvané D6 Nové Strašecí–Řevničov a o navazujícím úseku o délce 4,2 kilometru s označením D6 Řevničov obchvat.

Finále prací přinese omezení

Blížící se termín dokončení, jak plyne z jeho slov, se už rýsuje i laickému oku. „Na obou stavbách se dokončuji obrusné konstrukční vrstvy vozovky, pracuje se na úpravě středového dělicího pásu, osazuji se svodidla a svislé dopravní značení,“ upozornil na nejnápadnější počiny. „Probíhá dokončení vodohospodářských objektů souvisejících s hlavní trasou. V přípravě je pokládka vodorovného dopravního značení nebo též zprovoznění SOS systémů,“ vypočetl dále. S upozorněním, že na bezmála 10kilometrovém úseku nové dálnice nyní pracuje přes 150 pracovníků, téměř 50 stavebních strojů – a ještě se tam hemží zhruba stejný počet nákladních vozidel.

„Řidiči při dokončování stavby musí počítat i s možným omezením provozu,“ vybízí Buček k ostražitosti. „Například při napojení stávající silnice I. třídy číslo 16 na obchvat Řevničova nebo uzavření stávajícího úseku silnice číslo I/6 mezi kilometry 31,85 a 34,54,“ konstatoval.

V novém úseku jde o pozemky

Rozbíhají se už také přípravy v navazujícím stavebním úseku, označovaném jako přeložka I/6 Krupá. Pracovat by se tam mělo začít ve druhém čtvrtletí příštího roku. Nyní jsou aktuální zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby a získání stavebního povolení.

„Pokud jde o vypořádání vlastnických práv k soukromým pozemkům, jsou pozemky vykoupené nebo je uzavřena smlouva o právu provést stavbu. Dále se řeší tři vyvlastnění. Se státními institucemi jednáme o převodu,“ shrnul Buček stav dohod a „nedohod“ s majiteli. Připomněl současně, že ještě letos se počítá s tím, že na trasu vyrazí archeologové kvůli záchrannému průzkumu. Detailně se soustředí na celkem šest hektarů ve čtyřech lokalitách, které si vyhlédli při předchozím zjišťovacím průzkumu.