„Pokud se nestane nic neočekávaného, tak i podle informací z územního plánování by měl být tento termín konečný. Po druhém veřejném projednání opět přibyly nějaké připomínky, ať už relevantní či nikoliv, se kterými se musel úřad vypořádat a poslat ke schválení zpracovateli. Myslím, že jsme udělali maximum proto, abychom ho dostali co nejdříve na stůl,“ pronesl rakovnický starosta a zároveň připomněl, jak je jeho schválení pro město důležité.

„Samo město je v řadě investičních akcích závislé na tom, zda se územní plán schválí či nikoliv. Je třeba říci, že pokud by zastupitelstvo mělo negativní stanovisko, mělo by si již dopředu připravit návrhy, jakým způsobem by oddělení územního plánování mělo plán přepracovat,“ upozornil směrem k zastupitelům Štíbr.

Ten jako zástupce města při tvorbě územního plánu doufá v konečné kladné stanovisko. „Samozřejmě to nebude úplně jednoduché,“ připustil starosta, avšak zdůraznil, že věřím, že Soňa Blovská coby vedoucí územního plánování a regionálního rozvoje při jednání podá dostatečné množství informací všem zúčastněným.