Nový výtah bude mít větší kabinu, vyšší nosnost i automatické dveře. Výtah tak bude odpovídat příslušné normě. Výtah by se měl vyměňovat během měsíců říjen až prosinec. Byla zpracována dokumentace pro veřejnou soutěž a v polovině července letošního roku bylo vydáno stavební povolení.

„Předpokládaná cena zakázky je zhruba jeden milion čtyři tisíce korun. To znamená, že je to zakázka malého rozsahu. Sedmého října skončila lhůta pro podání nabídek. Základní hodnotící kritérium bylo jediné: nejnižší nabídková cena bez DPH," informoval starosta města Karel Filip.