U rakovnického ČSSD jsou profesní zkušenosti jedním z faktorů při určování pořadí kandidátů. „Při sestavování kandidátky hraje roli několik faktorů. Jde především o pracovní a osobní zkušenosti kandidátů, jejich věk, nebo o poměr zastoupení žen,“ potvrdil lídr kandidátky rakovnické ČSSD Pavel Jenšovský.

Jím vedená listina je opravdu rozmanitá a jen jedno povolání se na kandidátce objevuje dvakrát – důchodce. „Nevidím důvod, proč by důchodce nemohl být zastupitelem, a to už jen proto, že může v zastupitelstvu uplatňovat oprávněné zájmy poměrně široké skupiny seniorů,“ řekl Pavel Jenšovský.

Důchodci důležitou roli hrají i u hnutí Směr Rakovník. Jsou tam rovnou čtyři. U tohoto hnutí při sestavování seznamu kandidátů rozhodovala o pořadí jednoduše chuť něco ve městě změnit. „Kandidátka se sestavovala podle stupně naší rozzlobenosti ve vztahu k některým akcím současného vedení města a štěstí bylo, že jsme se sešli i co se týká klíčových profesí,“ vysvětlil lídr Směr Rakovník Petr Svoboda. Kromě důchodců je tak mezi kandidáty i studentka a pak samozřejmě různorodá povolání: osoby samostatně výdělečně činné v různých oborech, ředitelka centra či energetik – ekolog.

Společné názory v řízení města nehledě na profesi či věk. To bylo hlavním faktorem při sestavování kandidátky pro jesenickou ODS. „Pořadí jsme stanovili vzájemnou dohodou,“ řekl kandidát za ODS Roman Valuš. Vedle sebe tak zde působí živnostníci a opět třeba důchodci. Ani zde to není náhoda. „Dnešní důchodci jsou velmi často aktivní do pozdního věku a mají životní zkušenosti, jejichž předáváním mohou nás mladší obohatit,“ dodal Valuš.

Rakovničtí občanští demokraté sestavili kandidátku, kde se často opakují povolání učitel a živnostník, ale najde se tam také lékař nebo novinář. „Měli jsme volební sněm, kde jsme kandidátku sestavili. Vše vyplynulo z diskuze. Ale zaměstnání žádnou roli nehrálo,“ vysvětlil kandidát za ODS Zdeněk Nejd.

Svou roli mohou při určování pořadí kandidátů sehrát i zásluhy a v neposlední řadě i nasazení pro věc. Příkladem je třeba Změna pro Rakovník. „Myšlenka na založení místního sdružení Změna pro Rakovník vznikla v hlavě pár mladých lidí. Pořadí kandidátky je tedy tak, že vepředu jsou lidé, kteří u nápadu založit Změnu stojí od začátku a mají také bohaté zkušenosti s veřejným děním,“ řekl lídr Změny pro Rakovník Jan Mudra. Co se týče povolání, je tak kandidátka změny hodně nesourodá. Na předních místech vedle sebe stojí politolog, právník, vlakvedoucí či elektromechanik.

Stejná situace je i na vesnicích, ani tady nerozhodovalo o místu na kandidátce povolání jedince. „Jaké má kandidát povolání, u nás nehrálo žádnou roli. Důležité je to, jestli chce ten člověk pracovat pro obec, být v zastupitelstvu,“ řekla jednička na kandidátce strany TOP 09 v Lužné Jitka Krabcová. A tak není divu, že se na kandidátkách objevují učitelé spolu s policisty, dělníky nebo právníky.