Město Nové Strašecí vlastní zhruba dvě třetiny celkové délky kanalizace, Vodovody a kanalizace Mělník( VKM) jednu třetinu. Dohoda se týká kanalizace, která je ve vlastnictví města a protéká jí voda z potrubí, které je ve vlastnictví VKM, a opačně.

Oba vlastníci se předtím nedomluvili na ceně či vzájemných úhradách za používání společného potrubí a také za čištění odpadních vod. Protože vlastníci se nedohodli na způsobu výpočtu cen, do sporu vstoupilo ministerstvo zemědělství a zvolilo vlastní metodiku výpočtu cen.

Ta platí pro období od listopadu 2011 do současnosti. Podle informací jednatele Technických služeb Nové Strašecí Jana Bureše by Technické služby měly při vyrovnání získat zhruba čtyři sta šedesát tisíc korun.