Podle starosty města Luďka Štíbra (ODS) současný majitel sportovní haly TJ TZ (Tělovýchovná jednota tělovýchovných zařízení) Rakovník nedodal městu potřebné dokumenty.

„Údajně má současný vlastník nějaké výtky ke smlouvě, ale nevíme jaké. Takovéto smlouvy má město Rakovník uzavřené i s dalšími kluby - jako například SK Rakovník, Tatran Rakovník či HC Rakovník. Termín zasedání zastupitelstva byl právě zvolen na toto datum, aby se vše stihlo připravit. Bohužel, nakonec se hala řešit nebude. Město je připravené, v rozpočtu jsou již schválené peníze na pokrytí provozních nákladů," řekl starosta Luděk Štíbr.

Stěžejním bodem zasedání zastupitelů tak bude projednání změny jednacího řádu. Tou největší změnou v jednacím řádu je zrušení omezení počtu vystoupení zastupitelů.

„V jednacím řádu je dodatek, který schválilo minulé zastupitelstvo města. Jednotliví zastupitelé byli limitováni počtem výstupů, komentářů k projednávanému bodu. Mohou vystupovat pouze dvakrát a vždy po dobu maximálně pěti minut. Nechceme striktně měřit dobu výstupu. Proto jsme se rozhodli tento odstavec v jednacím řádu vypustit,“ komentoval rozhodnutí rady města starosta Luděk Štíbr s tím, že rozhodně nemá strach o nekonečné diskuze.

Podle něj je totiž v současném jednacím řádu formulace, že ten, kdo řídí jednání zastupitelstva může v případě, kdy se diskuze ubírá od tématu a nesouvisí s ním, diskuzi přerušit. „Je to standardní postup, který funguje,“ dodal starosta.

Kromě toho budou zastupitelé schvalovat provozní příspěvek pro větší rakovnické kluby - SK Rakovník, TJ Tatran Rakovník, HC Rakovník a HVS Rakovník.