V muzeu mají také úzkorozchodná vozidla, to jsou parní a motorové lokomotivy, které byly používány v závodové dopravě v hutních provozech v Kladně. Ty jsou upraveny, pro vožení lidí na úzkorozchodném okruhu v muzeu. Za nedlouho se uskuteční také první parní víkend, a to 5. a 6. Května. V muzeu bude mimo parních lokomotiv, připraveno spousta dalších zajímavostí. Návštěvníky čeká svezení vlakem taženým parní lokomotivou do Prahy, Žatce a zpět.