O výstavbě nádrže na Javornici se mluvilo již v sedmdesátých letech minulého století, a to především kvůli uvažované splavnosti řeky Berounky. V roce 1978 pak vznikla studie, v rámci které se počítalo s nádrží, jejíž hráz by sahala do výšky 38 metrů, celkový objem nádrže by pak mohl činit 10,6 milionů metrů krychlových vody. Po více než čtyřiceti letech se o nádrži debatuje znovu, tentokrát v souvislosti se suchem. S požadavkem vybudovat hráz přišli zemědělci z tohoto regionu, ale také ze severní části Plzeňského kraje.

„Nádrž byla státním podnikem zařazena do Generelu území pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území v kategorii B. Sem jsou zařazeny lokality, které jsou svou polohou a parametry vhodné pro akumulaci vody za účelem protipovodňové ochrany, na odběr vody a nadlepšování průtoků ve vodních tocích,” sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý a dodal: „Jednání zainteresovaných stran stále pokračují, k rozhodnutí ještě nedošlo.”

Rakovnicko patří mezi nejsušší oblasti, vláda rozhodla o výstavbě vodních nádrží u obce Senomaty a Šanov. Pomocí nádrží bude regulován průtok Rakovnického a Kolešovického potoka, voda poslouží i zemědělcům.